RICA MEYERGÅRDEN HOTEL MED TETTERE BÅND TIL RICA HOTELS

Meyergården Hotell i Mo i Rana har skiftet navn til Rica Meyergården Hotel. Hotellet, som
tidligere har vært et Rica Partner hotell, knytter nå enda tettere bånd med Rica Hotels med en franchise-avtale.

Det tradisjonsrike hotellet i Mo i Rana har vært tilknyttet Rica Hotels som et Rica Partner hotell siden 1997, men etter 15 års «partnerskap», knyttes nå altså båndene til Rica-kjeden enda tettere.

– Rica Meyergården Hotel er et hotell som holder en gjennomgående høy standard, og det gleder oss at vi nå vil samarbeide enda tettere, sier kommersiell direktør i Rica Hotels, Pål Semb-Johansson.

– På Rica Meyergården Hotel vil vi fortsatt gjøre alt som står i vår makt for å være «Det Gode Vertskapet» overfor våre gjester, sier hotelldirektør Ove Bromseth. Den nye avtalen gjør at vi
i tillegg vil nyte godt av ytterligere stordriftsfordeler ved å knytte oss tettere mot en av Norges ledende hotellkjeder – fordeler som også vil komme våre gjester til gode.

Rica Meyergården Hotel har tatt imot gjester siden ca. 1890 da familien Meyer bodde her. Siden den gang har hotellet utviklet seg i flere trinn med utbygging av både hotellrom, restaurant og konferanseavdeling. Rica Meyergården Hotel tilbyr idag 143 rom, men går det slik  hotelldirektøren ønsker, kan han snart ønske langt flere gjester velkommen til familien Meyers tidligere residens.

– Vi har idag store utbyggingsplaner, forteller Bromseth. Dette innebærer en utvidelse av romkapasiteten med 104 rom, samt en ny storsal med kapasitet på inntil 680 personer. Utbyggingsplanene ligger nå hos Rana kommune for godkjenning, og med denne på plass, så vil «nye» Rica Meyergården Hotel kunne stå klart høsten 2014. En realisering av planene vil gjøre Rica Meyergården Hotel til et av de største hotellene i landsdelen, med 262 hotellrom og
konferansekapasitet for inntil 680 personer i en og samme sal.

Rica Meyergården Hotel ligger sentralt i Mo i Rana, en strategisk viktig plassering for Rica Hotels med tanke på så vel ferie- og fritidsreisende, som gjester som overnatter i forbindelse med jobbreise eller kurs og konferanse.

– Rica Hotels er en landsdekkende hotellkjede, og ikke minst har representasjon i våre nordligste fylker vært viktig for oss helt siden oppstarten. Med et styrket samarbeid med Rica Meyergården Hotel og åpningen av Rica Hotel Narvik i mars, fortsetter vi å styrke vår satsning på Nord-Norge også i 2012, sier Pål Semb-Johansson.

 

About hkp