RICA SPARER STORE BELØP PÅ MILJØINVESTERINGER

Rica Hotels har valgt å sertifisere sine hoteller etter Svanemerket, i tillegg til miljøgevinster har det også gitt store økonomiske besparelser.

– Vi har brukt store ressurser på å trene og drille de ansatte, noe som har gitt svært goder resultater, sier kommersiell direktør Pål Semb-Johansson.

– Målsetningen er en 15% energireduksjon over 4 år (tilsvarer ca 20 GWh), omtrent som forbruket til 950 husstander. Vi konverterer fra ikke-fornybar energi til fornybar energi der det er mulig. Dette vil redusere energikostnadene med ca NOK 14 millioner årlig. Resultatet etter første år av prosjektet er at energiforbruket er redusert med nesten 4%, tilsvarer ca 3,7 GWh. Noen hoteller har allerede oppnådd målet på 15%, sier Pål Semb-Johansson og viser til følgende eksempler på resultater av miljøinnsatsen i Rica Hotels:

Rica Hotel Hammerfest  har redusert energiforbruket med 43% og energiomkostningene med ca NOK 490.000 kroner årlig.

Når det gjelder vannforbruk har Rica Victoria Hotel Lillehammer redusert dette med 7500 kubikk siden 2008, fra 532 til 256 liter/gjest.

Rica Park Hotel i Drammen har redusert vannforbruket med 6400 kubikk siden 2008, fra 440 til 308 liter/gjest.

Holmenkollen Park Hotel Rica er vannkraner på gjesterom stilt om fra 12 liter/minutt til 6 liter/minutt. Kjølesystem med åpent system er endret til lukket system, dette sparer 36 liter/minutt, kjølesystemet går 24 timer i døgnet. Toaletter med 10 liter cisterne endres til 6 liter. Alt uten å forringe kvaliteten på hotellopplevelsen for gjestene.

Kildesortering er implementert på hotellene. De beste kildesorterer i over 15 fraksjoner. Grand Hotel i Oslo har redusert mengde restavfall med ca 135 tonn i 2010, det vil si reduserte kostnader på ca NOK 500.000. Matavfall er redusert med ca 100 tonn, dette behandles nå i kompostmaskin.

 <Foto>

Rica Hotel Hammerfest  har redusert energiforbruket med 43% og energiomkostningene med ca NOK 490.000 kroner årlig.

 Les hele artikkelen i HRR nr.1/2011

 

 

About hkp