RØROS, LÆRDAL, VEGA OG TRYSIL – FØRSTE “BÆREKRAFTIGE REISEMÅL”

Røros3Som det første landet i verden har Norge nå lansert en nasjonal merkeordning for bærekraftige reisemål.

– Utviklingen av et bærekraftig reiseliv er en av hovedmålsetningene i reiselivstrategien. Denne merkeordningen er et konkret resultat av dette arbeidet og viser at Norge nå markerer seg helt i verdenstoppen når det gjelder utvikling av bærekraft på et reisemål, sier Nærings -og handelsminister Trond Giske.

Ordningen er utviklet av Innovasjon Norge og er basert på internasjonale kriterier, som er blitt videreutviklet og testet gjennom de fire bærekraftpilotene i prosjektet; Røros, Lærdal, Vega og Trysil. Det er disse pilotene som idag leder vei i det internasjonale arbeidet gjort på området, når de som de første reisemål i verden får tildelt merket for “Bærekraftig reisemål”, etter et systematisk og målrettet arbeid over en lengre periode. I Trysil er bl.a. 20 restauranter blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Nå er det åpent for nye destinasjoner som vil være med på opplegget, flere har allerede meldt sin interesse.

– Bærekraftig reiseliv brer om seg over hele verden og stadig flere etterspør og velger reisemål som viser ansvar og møter bærekraftutfordringene offensivt. Jeg tror denne ordningen vil gi Norge og de merkede reisemålene, et klart konkurransefortrinn i kampen om turistene fremover, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Krav til bærekraftig utvikling

Merket for Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke og bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig utvikling. Reisemålet må

godkjennes på nytt etter tre år for å få beholde merket.

– Merket vil være lett gjenkjennelig og skape en større bevissthet rundt bærekraft og miljø i norsk reiseliv, samtidig som det blir lettere for brukeren å finne frem til bærekraftige reisemål, forteller Per-Arne Tuftin.

Reisemål som kvalifiserer for merket får retten til å bruke dette som kvalitetsstempel i egen markedsføring og omdømmebygging. I tillegg vil Innovasjon Norge jobbe for å øke merkets verdi og betydning gjennom effektiv eksponering og kommunikasjon av merket. De reisemålene som har oppnådd merket vil også bli markedsført på Visitnorway, hvor forbrukeren lett skal kunne finne frem til mer bærekraftige reisemål i Norge.

– Norges omdømme er nært knyttet til ren og uberørt natur. Dette omdømmet er svært verdifullt og attraktivt for turistene som besøker oss. Det er et av våre viktigste konkurransefortrinn som turistnasjon, og noe vi må jobbe bevisst for å utvikle og utnytte.

En slik merkeordning er en synliggjøring av tiltak som er satt i verk på området. I tillegg til at det skaper en bevissthet og et engasjement for bærekraft, både i lokalsamfunnet og for de besøkende gjestene. Jeg tror destinasjoner og Norge som turistland har alt å vinne på dette, avslutter Tuftin.

Fakta om Bærekraftig reisemål:

– Kvalitetsmerket “Bærekraftig reisemål” tildeles reisemål som jobber systematisk for å styrke gjesteopplevelsene og redusere reiselivets negative påvirkning.

– Reisemålene som oppnår merket “Bærekraftig Reisemål” har oppfylt 45 krav knyttet til å redusere sitt miljø- og klimamessige fotavtrykk, god bevaring av natur og kultur, godt lokalsamfunnssamarbeid og en sunn økonomi i reiselivet.

– Kravene holder høy internasjonal kvalitet og er utviklet i tett samarbeid med anerkjente internasjonale organisasjoner.

Bærekraft i reiselivet dreier seg om helhet; redusere og fjerne negative fotavtrykk, fremme kvaliteter natur og miljø, skape levende og levedyktige lokalsamfunn og utvikle økonomisk levedyktige og sunne reiselivsbedrifter. Denne helheten gjør at reisemålene må utvikles i et tett samspill mellom kommune og reiseliv.

Bilde: Røros er en av de fire første destinasjonene som har greid kravene til merket “Bærekraftig reisemål”, de har valgt å satse på fem hovedområder: vertskap og lokalkunnskap, miljøsertifisering, avfallshåndtering, lokalmat og bærekraftig verdiskapning.

About hkp