SAS SELGER 80% AV WIDERØE

NETT WiderøeSAS har inngått avtale om salg av Widerøe, og fortsetter samtidig et kommersielt samarbeid med flyselskapet. Kjøper av Widerøe er en investorgruppe bestående av Torghatten ASA, Fjord1 AS og Nordland Fylkeskommune. Største eier i Widerøe blir Torghatten ASA. SAS beholder de siste 20 prosentene. Ansatte i Widerøe vil få muligheten til å kjøpe en betydelig del av aksjene i selskapet.

De tre nye eierne har signert en avtale om å kjøpe 80 prosent av Widerøe, med en opsjon på overtagelse av de resterende 20 % i løpet av 2016. Aksjene skal overdras senest innen september iår. Som en del av transaksjonsavtalen selger også SAS syv Dash8- Q400 til Widerøe, selskapet leaser idag disse flyene fra SAS.

Samarbeidet mellom SAS og Widerøe vil fortsette, og kundene vil også i fremtiden ha tilgang til SAS’ globale rutenettverk. I tillegg vil passasjerene fortsatt ha tilgang til servicetjenester som EuroBonus, gjennomgående bagasje, gode videreforbindelser og et omfattende nettverk av flyruter, ikke minst over hele distrikts-Norge.

– Dette salget er en viktig del av vår strategi for å styrke SAS’ finansiell beredskap og redusere avhengigheten av ekstern finansiering. Vi er veldig glade for å ha utviklet Widerøe til et vellykket flyselskap i SAS’ eierskap og ser frem til Widerøes styrkede posisjon som det ledende regionale flyselskapet i Norge med de nye eierne” sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.

– Denne eierkonstellasjonen med Torghatten i førersetet, er en langsiktig og bra løsning for Widerøe, sier adm. dir. Lars Kobberstad i Widerøe.  – Dette er nasjonale aktører med lang erfaring i å bygge infrastruktur og tilby transport i Norge, og dette er eiere som vet hvor viktig det er å tilby kvalitet og forutsigbarhet i tjenestene sine. Med flere eiere sikres også en finansiell soliditet i eierskapet av Widerøe, sier Kobberstad.

Transaksjonen er underlagt vanlige vilkår, inkludert godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter, og forventes sluttført i september 2013.

 

 

About hkp