SAS-STREIKEN: “PEACE IN OUR TIME”

SAS hadde ikke råd til at pilotstreiken skulle fortsette, begge parter hadde et stort press på seg for å bli enige, men SAS-ledelsen følte presset sterkest, både fra passasjerer, myndigheter, øvrige medarbeidere og egne eiere. Spørsmålet er om de har gitt for mye for å kjøpe seg fred.

SAS hadde satt seg i en temmelig håpløs situasjon i utgangspunktet, det er ikke lett å mane ansatte til lønnsmoderasjon når toppsjefen, Rickard Gustafson, hadde fått kompensert sin lønnsnedgang i 2012 med over SEK 2 millioner. Det var lite forutseende at SAS-styret gikk med på dette. Alle SAS-ansatte måtte gå med på kutt i lønn og ytelser da selskapet balanserte på konkursens rand i 2012. Flere hundre ansatte ble også sagt opp. Etter at snuoperasjonen begynte å virke og plussresultatene kom, ønsket pilotene å ta tilbake det de hadde tapt, på samme måte som SAS-sjefen. Det var snakk om et akkumulert lønnskrav på rundt 13 prosent, men like viktig var medbestemmelse i hvem som skulle fly hvor. Pilotene har nå fått aktivert en avtale SAS hadde annulert, om at det er piloter ansatt i SAS Scandinavia som skal fly de lønnsomme rutene til og fra Skandinavia.

– Vi har tegnet en ny kollektivavtale med fire pilotforeninger. Avtalen er treårig. Avtalen gir oss mer fleksibilitet. Dette er også en avtale som gjør at pilotene kan planlegge livene sine. De i den variable gruppen, de som får vite arbeidsdager 14 dager på forhånd, får nå større mulighet til selv å plassere sine fridager, sa SAS-sjef Rickard Gustafson på pressekonferansen i Stockholm, da partene var kommet til enighet.

Christian Laulund, leder for SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund, sier de har fått innfridd mange av kravene de satte. – Det aller viktigste for oss har vært å sikre at medlemmene våre ikke mister jobben og har ansettelsestrygghet. Det har vi lyktes med, og samarbeidsavtalene inngår nå som en del av tariffavtalen. Vi har også fått på plass en turnusordning som gir en mer forutsigbar arbeidshverdag, sier Laulund til NRK.

Avtalen gir en lønnsøkning på 3,5 prosent i 2019, 3 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021.

Streiken har kostet SAS dyrt, luftfartsanalytikere anslår rundt en halv milliard kroner, i tillegg kommer omdømmetap og svikt i fremtidige bookinger. På den annen side har de naturligvis spart lønninger og drivstoff. Uansett vil resultatet for inneværende regnskapsår, som går til og med oktober, bli betydelig svekket.

Europeisk luftfart er igjen inne i vanskelige tider, over ett dusin europeiske flyselskaper er gått konkurs det siste året, f.eks. Flybmi, Germania og WOW. Samtidig har de dominerende luftfartsaktørene i Europa; Lufthansa, Ryanair og IAG (som bl.a. eier British Airways og Iberia) hatt rekordoverskudd de to siste årene. Alt tyder på at det går mot ytterligere konsolidering i europeisk luftfart, de store blir større og mange små, og middels store, forsvinner. Der står SAS i mellomstilling, men det er ikke usannsynlig at det skjer forandringer på eiersiden også der, i nær fremtid.

Hans Kristiansen, redaktør HRR

 

About hkp