SAS-STREIKENS KONSEKVENSER FOR HOTELLENE VARIERER STERKT

Airbus A320neo

Flystreiken blant SAS-pilotene startet fredag 26. april og ble avsluttet om kvelden, 2.mai. Med tall fra Benchmarking Alliance kan vi kjøre ut data fra hvilken som helst periode. I denne oversikten har vi hentet ut data fra perioden 26. april  –  1. mai, og sammenlignet med tilsvarende periode (samme ukedager) ifjor.

Med mange tusen kansellerte SAS-flyvninger, skulle man tro at det ble negative konsekvenser for hotellene. Tallene viser ikke klart noe bredt fall, men store sprik. Vi har snakket med en del folk fra bransjen, og signalene bekrefter det store  bildet. Mulige årsaker til at utviklingen ikke er så svak totalt sett:

– Gunstig periode for hotellene (1. mai midt i inneværende uke) 

– Sommersesongen ikke i gang ennå

– Gjestene finner alternativ transport

– Fly-kanselleringer gir også endel ekstra gjester (involuntary)

Man vet heller ikke hvordan tallene hadde blitt uten en streik. Alle er dog klar på at konsekvensene ville blitt mye større fremover, dersom det ikke ble stans i  streiken.

Utvikling i hotell RevPAR* under flystreiken**

 

Kristiansund 62 %
Tromsø 50 %
Gardermoen 26 %
Stavanger*** 14 %
Bergen 0 %
Lillehammer -1 %
Kristiansand -3 %
Bodø -5 %
Trondheim**** -10 %
Oslo m.Fornebu -20 %
Haugesund -33 %

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting

*          RevPAR er losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige  hotellrom

**        26.april-1.mai i år sammenlignet med tilsvarende periode (samme ukedager) som i fjor

***      Stavanger er inkl  Sola, Sandnes og Jæren

****    Trondheim er inkl .flyplasshoteller (Stjørdal)

 Peter Wiederstrøm/Wiederstrøm Hotel Consulting

About hkp