SAS SVIKTET AV EIERNE

Etter liberaliseringen av luftfarten har SAS mange ganger hatt problemer, men nå står de foran de største utfordringene i sin historie. Kort oppsummert kan det sies at konkurrentene er mange, flyprisene er lave, passasjerene er troløse og SAS har en kostbar driftsmodell med mange forrige generasjons fly, nesten 15.000 ansatte og store pensjonsforpliktelser. I tillegg er eierforholdene slik at selskapet ikke har full handlefrihet.

Majoritetseiere i SAS er som kjent den svenske, danske og norske stat, i de senere år har dette ikke vært gode eiere for selskapet. Det har lenge vært klart at dette halvstatlige opplegget ikke var fremtidsrettet og gjorde det vanskelig å drive effektivt i en ekstremt konkurranseutsatt bransje. Istedenfor å tenke på SAS og selskapets ansatte, har skiftende skandinaviske regjeringer vært uenige og kranglet seg imellom. Stort sett har borgerlige regjeringer vært positive til salg, mens venstresiden har vært imot. I de siste 20 år har regjeringskonstellasjonene i Sverige, Danmark og Norge vært slik at det aldri har vært enighet om salg i alle tre land samtidig. Unntaket er i de aller siste årene, da har dette forandret seg, slik at også sosialdemokratene nå kan tenke seg å selge. Vi husker spesielt en svensk statsminister,Göran Persson, som ville kjøpe Norges aksjer, da den norske regjeringen luktet på et salg i 2001. Persson sa at for svenskene er det viktig at SAS forblir svensk eiendom! Den gang var den norske stats 14,9% av aksjene verdt nesten NOK 1,5 milliarder, idag er hele SAS anslått til å ha en markedsverdi på rundt SEK 2,2 milliarder!

Men nå er det altså for sent å selge, det ser ikke ut til å være interesserte kjøpere, og SAS trenger stadig mer penger. SAS er inne i en negativ spiral, der det går mange rykter om selskapets fremtid, hvis det fører til at publikum blir engstelige for å booke billetter, kan løpet være kjørt.

De statlige eierne har sviktet SAS ved å ikke være visjonære og sette selskapet fri da mulighetene var der. Nå har de, på kort sikt, ikke annet valg enn å støtte opp på best mulig måte, slik at SAS fortsatt kan levere flytjenester og ta vare på sine ansatte, men uten at konkurrentene blir diskriminert.

H.K.

Fra lederartikkel i novemberutgaven av HRR.

 

 

About hkp