SCANDIC MED KRAFTIGE OMKOSTNINGSREDUKSJONER – DISKUTERER LEIENIVÅ

Scandic Hotels’ adm. dir. og konsernsjef, Jens Mathiesen.

Scandic Hotels frykter en halvering av omsetningen i 2020, det vil si et omsetningsfall på vel SEK 9 milliarder, går det frem av kvartalsrapporten for 1.kvartal 2020.

Selskapet melder om nedgang i netto-omsetningen med 17,8%, til SEK 3343 millioner i første kvartal 2020. Netto-omsetningen økte i januar og februar, men sank kraftig i mars, på grunn av et ekstremt lavt aktivitetsnivå, som følge av covid-19.

Det ble iverksatt sterke tiltak for å redusere omkostningene, blant annet gjennom omfattende permitteringer og oppsigelser.

I første kvartal fikk Scandic et underskudd, før avskrivninger, finansielle poster og skatt (EBITDA), på SEK 174 millioner, mot pluss SEK 160 millioner i samme periode i fjor.

I 1.kvartal har Scandic foretatt nedskrivninger av immaterielle verdier på nær SEK 3 milliarder og endte dermed på minus SEK 3,5 milliarder.

Scandic har øket sine kredittfasiliteter med SEK 1150 millioner, til totalt SEK 6650 millioner, samt garantert en nyemission med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer på SEK 1750 millioner.

– I slutten av februar initierte vi en rekke tiltak for å redusere omkostningene. Bortsett fra husleie, har vi redusert omkostningene med vel 70 prosent, ved starten av 2.kvartal, skriver Scandics adm. dir. og konsernsjef, Jens Mathiesen, i kvartalsrapporten.

– Ambisjonen er at Scandic skal være lønnsomt med lavere beleggsnivåer enn hva vi har hatt tidligere. På tilsvarende måte kommer vi til å vurdere de faste og garanterte leienivåene for, i samråd med huseierne, å finne løsninger som gjør det lønnsomt å drive hotellvirksomhet med lavere beleggsnivåer enn tidligere. I april hadde Scandic en beleggsprosent på rekordlave 6 prosent. Siden midten av april har både beleggsprosenten og bookingtrenden blitt forbedret. For 2020 regner vi med at omsetningen mer enn halveres, sammenlignet med 2019, sier Jens Mathiesen.

About hkp