SCANDIC NORGE – 19 NYE HOTELLER SIDEN 2017

Scandic Hotels’ norske hovedkvarter ligger i Karenslyst allé på Skøyen i Oslo, like ved Scandic Hotel Skøyen. Her jobber 130 medarbeidere med salg, markedsføring, yield management, administrasjon og alt annet som tilligger et nasjonalt hovedkontor.

Svein Arild Steen-Mevold har ledet Scandic i Norge i 9 år, i en periode der selskapet har bygget seg kraftig opp i Norge, både gjennom organisk vekst, og ikke minst oppkjøpet av Rica Hotels i 2014. I dag kan man se Scandic-logoen over hele Norge, og veksten fortsetter, både med utbygging av eksisterende hoteller og nysatsinger.

– Bare siden 2017 har vi åpnet 19 nye hoteller, i år har vi fått inn Scandic Alexandra i Molde og Scandic Vestfjord i Svolvær. Mange trodde kanskje at da vi kjøpte Rica hadde vi gjort oss ferdig, men vi har hatt fin vekst i hoteller i tillegg, sier Svein Arild Steen-Mevold.

Hvordan har 2019 vært så langt?

– 1.kvartal har vært omtrent som forventet. Når man ser på markedsdata fra Benchmarking Alliance, ser vi at Oslo har hatt utfordringer i årets tre første måneder, og det var jo ikke uventet, det er kommet mange nye rom inn i markedet. Men vi landet fint, 1.kvartal gikk omtrent slik vi hadde forutsett og vi følte vi hadde god kontroll med utviklingen. I dette markedet har vi 18 hoteller, inkludert Gardermoen og Drammen, så det er naturligvis en utfordring at markedet har en negativ RevPAR-utvikling. Oslo-markedet var ikke noe spesielt svakere enn vi trodde, vi fikk ikke noen positive overraskelser heller, men det skjedde ingenting som overrasket oss. Stavanger kom sterkt ut i 1.kvartal, og det var som forventet. Bergen fortsatte å være sterk, til tross for kapasitetsveksten.

En fordel med å være en stor kjede er at vi har folk og ekspertise til å foreta justeringer i omkostningene når vi ser at det er tøffere forhold i enkelte markeder, slik det f.eks. har vært i Oslo i årets fire første måneder

Hvilke norske hoteller har dere i pipelinen nå?

– Av nybygg vil vi neste år åpne Scandic Voss med 216 rom og i 2022 kommer Scandic Nyhavna i Trondheim med 425 rom. Grunnen til at vi går inn i Voss er at det er et marked med både stor sommer- og vintersesong, pluss at det er det nærmeste feriemarkedet til Bergen, som er den byen vi står nest sterkest i Norge. Dette er de to eneste prosjektene vi kan snakke om akkurat nå. Scandic Norge har nå en såpass stor bredde og kraft at vi ikke kan forvente å ha samme vekst i årene fremover, som vi har hatt til nå.

Ellers skal Scandic Sjølyst åpne 1.september i år etter en stor ombygging og utbygging fra et 217 roms bed&breakfast hotell, til et fullservice hotell med 305 rom.  Scandic Strand i Bergen er blitt utbygget fra 99 til 173 rom og åpnet i ny drakt nå i begynnelsen av juni.

Har dere noen hull i Norgeskartet nå?

– Egentlig ikke, men jeg synes jo at vi godt kan være sterkere tilstede i Tromsø. Der har vi to hoteller som vi er veldig godt fornøyd med, men det er et marked der vi definitivt ser oss om etter ny kapasitet. Dessuten vil Oslo til enhver tid være interessant. Oslo er et dynamisk marked, landets hovedstad og en hub for resten av landet. I 2018 ble vi den kjeden i Norge med best markedsdekning, og det er vi fortsatt.

Du sitter jo også som styremedlem i NHO, hva er det som engasjerer deg spesielt der for tiden?

– Næringslivet er alltid opptatt av å ha forutsigbarhet, og hvis det skal skje endringer må vi få tid nok til omstilling. En undersøkelse viser at offentlig virksomhet somregel har 25 måneder fra en beslutning blir tatt, til den har virkning. I forbindelse med den siste moms-økningen for vår bransje, fikk vi endelig beskjed 4.desember og økningen ble gjennomført fra 1.januar. For vår del innebar den moms-økningen rundt NOK 10 millioner i tap, fordi vi ikke kunne gå tilbake til kundene og fortelle dem at prisen var blitt satt opp.

For reiselivet spesielt vil diskusjonen rundt merverdiavgiften fremover være svært viktig. Utvalget som nylig la frem sin innstilling om harmonisering av MVA-satser, hopper bukk over konkurranseforholdene. De tar opp kompleksiteten rundt innenlandske forhold med forskjellige moms-satser, noe vi aldri har opplevd komplekst i det hele tatt. Reiselivet er en lavmarginbransje, vi må ha mange ansatte for å betjene kundene, og vi konkurrerer med hele verden. Hvis en utenlandsk turist skal bestille ferie, står ikke valget kun mellom to norske destinasjoner. Vi må huske at reiselivet er en eksportnæring og hele prisbildet hos oss konkurrerer i praksis med hele verden. Deler av totalbildet som burde vært inne i en slik analyse, er helt fraværende i rapporten som ble fremlagt. For oss som bransje ville det være en skikkelig katastrofe om vi skulle få enda en moms-økning. Vi har fått to økninger på veldig kort tid, skulle vi få en tredje, ville det være ekstremt alvorlig, ikke minst for frittstående bedrifter.

Reiselivsbransjen er ekstremt god på sysselsetting, også utenfor storbyene, vi har stor andel kvinnelige medarbeidere, vi er flinke på inkludering, i tillegg er vi en næring i vekst globalt. Vi er helt avhengig av å skape nye arbeidsplasser her i landet. Derfor virker det merkelig at politikerne vil strupe bransjen med høyere avgifter, jeg skjønner det ikke, det er lite gjennomtenkt og sannsynligvis skyldes det mangel på kunnskap.

Bilde: – Vi må huske at reiselivet er en eksportnæring og hele prisbildet hos oss konkurrerer i praksis med hele verden, sier Scandics sjef i Norge, Svein Arild Steen-Mevold.

 Les hele artikkelen i HRR nr.4

 

About hkp