SERVERINGSNÆRINGEN NEGATIV TIL SKATTEDIREKTORATETS NYE TIPS-FORSLAG

Et nytt forslag fra Skattedirektoratet går ut på at arbeidsgivere må behandle tips på lik linje med lønn. Det innebærer at de må betale arbeidsgiveravgift av tipsen, og at tipsen vil inngå i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger, på lik linje med tradisjonelle lønnsgoder.

NHO Reiseliv går imot forslaget, fordi det kan få store byråkratiske, praktiske og økonomiske konsekvenser for mange reiselivsbedrifter, i en bransje som allerede er svært sårbare for økte utgifter. Forslaget innebærer også oppgaver som i praksis er umulige, som å innrapportere tipsen hver ansatt tjener – inkludert den tipsen de mottar i kontanter.

– Vi har et tett samarbeid med myndighetene og arbeidstagersiden for å sikre ett hvitt og ordnet arbeidsliv og støtter fullt ut prinsippet om at de ansatte skal betale skatt av den tipsen de får. Jeg forstår også at det er en utfordring at ikke alle ansatte i dag rapporterer inn tipsen i selvangivelsen, men løsningen er ikke å behandle tips på lik linje med lønn fra arbeidsgiver, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Tips er en gave som gjestene frivillig gir til betjeningen, der man er fornøyd med god service. Ingen plikter å gi tips, og det er svært varierende hvor mye en enkeltperson mottar i tips. Innbetalingen er altså ikke en inntekt for bedriften, og heller ikke en lønn som bedriften gir sine ansatte, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv mener en alternativ løsning er at skattemyndighetene bruker målrettede ressurser på å informere de ansatte om at tipsinntekter er skattepliktig og at dette skal rapporteres til skattemyndighetene. Ofte registreres tipsen elektronisk via der folk betaler med kort, så god skriftlig dokumentasjon finnes for all tipsbetaling som ikke skjer kontant. Skattemyndighetene kan selvsagt be bedriftene levere dokumentasjon på elektronisk registrert tips, dersom myndighetene ønsker det. Kontant tipsbetaling derimot, vil ikke bedriftene ha noen muligheter til å ha oversikt over.

Frykter for rekrutteringen

Mange av NHO Reiselivs medlemmer frykter det fremlagte forslaget, der halvparten av tipsen ville kunne gå til arbeidsgivertrekk og administrasjon, istedenfor til den ansatte, vil føre til at det blir mindre attraktivt å jobbe i reiselivsnæringen, eller å gi god service.

– Konsekvensene av dette forslaget er at lønnen til de ansatte går ned. I en bransje med små marginer, er det ikke mulig for restaurantene å kompensere dette gjennom økt lønn. Og øker vi prisene, mister vi gjester. Mange arbeidsgivere vil kunne fjerne tipsen helt fordi det blir for dyrt og tidkrevende å håndtere. De ansatte står igjen som tapere, fordi de blir fratatt et gode som er en klapp på skulderen fra en fornøyd gjest, sier Roar Hildonen, eier av Trondheim-restauranten To Rom og Kjøkken.

 

 

About hkp