SERVERTE VANN – MISTER SKJENKEBEVILLING

13. juli ble en beruset mann servert mat og vann på Big Horn på Torget i Larvik. Nå må restauranten være uten skjenkebevilling én dag i oktober. Årsaken var at mannen fikk oppholde seg i restauranten, skriver Østlandsposten.

Kommunen baserer seg på alkoholforskriftens paragraf 4-1 som sier at berusede personer ikke må gis adgang til et skjenkeområde.

Onsdag kveld bestemte kontrollutvalget for alkoholomsetning i Larvik kommune at restauranten skal straffes med å bli fratatt skjenkebevillingen én dag i oktober. Arbeiderpartiet, Krf og SV dannet flertallet i avgjørelsen, mens Høyre og Frp stemte imot.

Da den berusede mannen bestilte mat og øl 13. juli, var beskjeden klar fra betjeningen på restauranten. Øl kunne han ikke få, men han ble derimot servert vann.

Skjenkekontrollører fra Larvik kommune observerte episoden. Senere innstilte rådmannen på at familierestauranten skulle miste skjenkebevillingen en helg i september.

Daglig leder ved Big Horn i Larvik, Tony Medeiros, sa til Østlandsposten at han har vanskelig for å forstå hvorfor.

– Jeg tror vi er et av de strengeste serveringsstedene i Larvik. Episoden vi kan få straff for ble håndtert av to proffe servitører, som begge har fagbrev og skjenkeprøve. Jeg mener de gjorde alt riktig og synes det ville være komplett uforståelig om vi skal bli straffet for å servere noen vann, sa Medeiros.

Han mener skjenkekontrollørene har fremstilt episoden helt korrekt, med ett unntak.

– Vi er uenige om hvor påvirket denne personen var. Vi mener han var lett påvirket, de sier han var åpenbart påvirket, sa Medeiros.

Restauranten har nå mulighet til å klage på avgjørelsen.

About hkp