SKATTEJUKS HOS 3 AV 4 KONTROLLERTE SPISESTEDER

Skatteetaten har foretatt en serie store kontroller mot serveringsnæringen i den senere tid. Resultatet er skremmende. Av de 450 serveringsstedene som ble sjekket, fant de økonomiske uregelmessigheter hos hele 75%. Dette har fått skattemyndighetene til å anslå at serveringsnæringen omsetter svart for nær NOK 3 milliarder iår.

Både kasser og regnskap er blitt kontrollert, uten forvarsel. Vanlig fremgangsmåte er at kontrollørene spiser på serveringsstedet, betaler og får kvittering. Senere kommer de tilbake og sjekker kvitteringen opp mot det som er slått inn på kassen.

De vanligste måtene å operere svart på er å slå inn en lavere sum på kassen, for eksempel kamuflere en middag som en kopp kaffe, eller å ikke slå inn beløpet i det hele tatt.

Underdirektør Bjørn Ottar Lervik i Skatt Midt-Norge, som har koordinert kontrollen, forteller at de denne gang konsentrerte seg om spisesteder. Steder der eieren sto nær den daglige driften, ble prioritert.

I Østfold er 13 serveringssteder blitt anmeldt for å ha unndratt inntekter fra beskatning. 111 steder i Østfold og Follo ble kontrollert og der ble det funnet misligheter hos hele 80%.

Les hele artikkelen i desemberutgaven av HRR.

About hkp