SKREIEN ER KOMMET!


Torsken kalles skrei når den kommer inn til kysten for å gyte.
Foto: Johan Wildhagen/Creative Commons

Nå er Lofotfisket i full gang og skrei står på menyen på mange restauranter og andre spisesteder rundt omkring i landet.

I Norge skiller vi mellom tre typer torskebestander. Kysttorsk, nordsjøtorsk og nordøstarktisk torsk. Det er den nordøstarktiske torsken vi ofte kjenner som skrei eller barentshavstorsk. Skrei er torsk, men ikke all torsk blir til skrei. Hovedforskjellen på skrei og torsk er at kysttorsken og nordsjøtorsken er stedegen langs norskekysten og andre steder i Europa, mens skreien kommer svømmende fra Barentshavet. Lofotfisket foregår etter den norsk-arktiske torsken (Gadus morhua). Den holder til i Barentshavet nord for Norge og Russland, hver vinter trekker den ned til norskekysten. Fisken kalles skrei når den kommer ned til norskekysten for å gyte.

I 2019 eksporterte Norge over 180.000 tonn torsk, til en verdi av NOK 10 milliarder. Fra 2018 til 2019 har norsk torskeeksport hatt en verdivekst på 7 prosent.

De største markedene for norsk torskeeksport i 2019 var: 1) Portugal (NOK 3 milliarder), 2) Danmark (NOK 1,5 milliarder), 3) Kina (NOK 1 milliard), 4) Storbritannia (NOK 690 millioner) og 5) Italia (NOK 690 millioner).

De største konsummarkedene for norsk torsk er: 1) Portugal, 2) Storbritannia, 3) Frankrike, 4) Spania og 5) Italia.

Til Portugal, som er Norges største markedet for torsk, er klippfisk den største produkttypen. Spania er det største markedet for skrei, og over halvparten av skreieksporten blir sendt til det spanske markedet.

Torsken har et hvitt kjøtt og takler mange ulike tilbehør og krydder. Den kan derfor krydres sterkt, som i en bacalao, eller saltes lett.

Torskekjøttet skives lett og bør derfor ikke deles inn i små stykker.

På grunn av skreiens lange reiser, har fiskekjøttet ekstra mye muskler. Typisk er det hvite kjøttet som flaker seg ved varmebehandling.

Skreiens tilbehør som rogn, lever, tunge og kjake, gjør produktet skrei helt spesielt (Mølje).

Les hele artikkelen i HRR nr.1

About hkp