SPENNENDE SEMINARPROGRAM PÅ SMAK 2017

To av landets mest markante, kvinnelige næringslivsprofiler er blant foredragsholderne på SMAK 2017. Trender og digitalisering er to av hovedtemaene på seminarprogrammet, hvor Anita Krohn Traaseth og Kristin Krohn Devold har mye spennende og interessant på hjertet.

Anita Krohn Traaseth (bildet), administrerende direktør i Innovasjon Norge, vil i sitt foredrag på Inspirasjonsscenen til SMAK 2017 snakke om lederskap inn i den digitale tidsalder.

–  Internasjonale gjester etterspør ren natur, gode råvarer, god 4G og velordnede, trygge samfunn. Det kan Norge tilby. Derfor blir reiseliv en av de nye sysselsettingsmotorene etter oljealderen, fastslår Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

2016 blir et merkeår i reiselivssammenheng. Et rekordstort antall utenlandske turister har besøkt Norge, Nordlys-turismen er større enn noen sinne og tilreisende fra nye markeder frydes over det norske reiselivsproduktet. Samtidig er oppmerksomheten rundt reiselivets betydning for samfunnet blitt tydeligere gjennom utfordringene vi ser på grunn av fallende oljeinvesteringer og en voksende arbeidsledighet. Skal reiselivet bli den nye oljen for Norge? Det er temaet Kristin Krohn Devold skal snakke om på SMAK 2017.

Seminarprogram på SMAK 2017

–  SMAK 2017 skal belyse trender og temaer som er viktig for bransjen. Her vil foredrag presentere spennende og inspirerende anslag mot fremtiden. Med digitalisering, trender og gode historier på programmet, skal seminarene gi inspirasjon og læring til å forstå og implementere nye verktøy for den enkelte bedrift, fremhever Torill Engelberg, prosjektleder for SMAK 2017.

Bilde:

Anita Krohn Traaseth, adm. direktør i Innovasjon Norge. Foto: Agnete Brun

 

About hkp