SSB: 3% FLERE OVERNATTINGER I SEPTEMBER

I september var det 1,68 millioner overnattinger ved norske hoteller, en økning på 3 prosent sammenlignet med samme måned ifjor. I forhold til september 2010 gikk omsetningen for hotellene opp 2 prosent, fra 1,07 milliarder til 1,09 milliarder. Prisen per rom steg fra NOK 878 til NOK 881, ifølge Overnattingsstatistikken fra SSB.

I september gikk både norske og utenlandske overnattinger opp med h.h.v. 3 og 2 prosent, sammenlignet med september ifjor. Yrkes- og ferieovernattinger gikk begge opp med 2 prosent i samme periode, mens kurs- og konferanseovernattinger falt med 2 prosent. Blant de største utenlandske markedene økte Tyskland med 12 prosent, til ialt 44.196, Sverige økte 2 prosent til 47.890 og Storbritannia økte 7 prosent til 36.585. USA gikk tilbake 18 prosent til 28.170 og Danmark hadde minus 7 prosent og endte på 20.094.

I perioden januar til september iår var det 24,4 millioner overnattinger ved norske overnattingssteder. Dette er en økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i 2010. Hotell- og andre overnattingsbedrifter gikk opp, fra 14,7 til 15,4 millioner overnattinger. Campingplasser og hyttegrender hadde en nedgang i tallet på overnattinger, på h.h.v. 3 og 6 prosent.

Tallet på norske overnattinger hittil iår økte med 3 prosent, fra 16,9 til 17,3 millioner overnattinger. Utenlandske overnattinger gikk ned med 1 prosent fra januar til september, sammenlignet med samme periode ifjor.

 

About hkp