SSB: 9% HØYERE HOTELLOMSETNING I OKTOBER

I oktober var det 1,68 millioner overnattinger ved norske hoteller, en økning på 4 prosent sammenlignet med samme måned ifjor, viser den siste overnattingsstatistikken fra SSB.

Sammenlignet med oktober 2010 gikk omsetningen for hotellene opp med 9 prosent, fra NOK 885
millioner til NOK 968 millione. Prisen per rom steg fra NOK 857 til NOK 886.

I oktober gikk både norske og utenlandske overnattinger opp med h.h.v. 4 og 3 prosent, sammenlignet med oktober ifjor. Yrkesovernattinger, samt kurs- og konferanseovernattinger, gikk opp med h.h.v. 6 og 4 prosent i samme periode, mens ferie- og fritidsovernattinger var omtrent
uendret.

Flere av de store utenlandske markedene gikk opp i antall overnattinger i oktober, med unntak av Tyskland og Nederland.

I perioden januar-oktober 2011 var det totalt 26,2 millioner overnattinger ved norske overnattingssteder. Dette er en økning på 2 prosent sammenlignet med samme periode i 2010.

Antallet norske overnattinger i årets ti første måneder økte med 3 prosent, fra 18,3 til 18,8 millioner overnattinger. Utenlandske overnattinger gikk ned med 0,5 prosent.

 

About hkp