STADIG FLERE TURISTER SPISER KUN GRØNNSAKER SOM VOKSER OVER BAKKENIVÅ

Nyttårsbetraktninger fra Ole Warberg, president i NHO Reiseliv.

I skrivende stund er jeg høyt over Sibirs sletteland, med en cognac og en kaffe i hånden – på vei tilbake til gamlelandet etter en fjerde tur til Kina de siste 12 månedene. Solen går ned bak kabinen – skumringen følger meg på veien vestover.

Norge har som flere andre land opplevd en sterk vekst fra land i Asia. De fleste trender viser at denne regionen mot 2030 vil vise størst vekst. Først i sin egen region, senere også mot våre områder. Med unntak av Japan, som i mange år var relativ stor i volum, men som de siste 10 årene har vist en negativ trend, er det nå en rekke land som banker hardt på døren i sin iver for å reise til Norge.

Det har vært et lite, norsk team av tilbydere fra noen destinasjoner, hotellkjeder og produkteiere, som har bearbeidet Kina i en rekke år. Siden Fredsprisen fikk sine uheldige følger, stagnerte utviklingen delvis. De siste 2-3 årene har vi sett en eksplosiv vekst, og med de diplomatiske forbindelser nå intakt, vil vi utvilsomt ha et stort potensial til å ta ut en enda mer.

Med Innovasjon Norges nestor Per Holte i spissen, har vi sammen med Scandinavian Tourist Board, arbeidet med å øke kjennskapen hos turoperatører, byråer, media og flyselskaper. Siste uken i november var hele 700 personer fra turoperatører tilstede på våre arrangementer i tre byer i Kina. Mens vi for 5-6 år siden kun var en håndfull med norske aktører engasjert, var det nå over 70 representanter aktive fra de tre skandinaviske land. Synlig tilstedeværelse i markedet er alltid en nødvendighet. I tillegg er det veldig interessant å se fremveksten av bruk av digitale tjenester og betalingsløsninger, som ligger godt foran vårt eget nivå i Norge på flere områder.

Med over 500.000 forventede gjestedøgn i 2017, vil vi mene at potensialet de neste årene vil kunne bli en dobling. Skjer dette, vil Kina være blant våre 2-3 viktigste hotellmarkeder. Som alltid er tilgjengelighet et viktig stikkord i denne sammenheng. Derfor er det gledelig å se at arbeidet med å få flere direkte ruter til regionen bærer frukter. Herav tre nye ruter i 2018, hvor også Oslo blir inkludert. Så får vi også håpe at norske myndigheter lykkes med å åpne muligheten til å fly over Russland for Norwegian de nærmeste årene, noe som vil kunne øke volumet enda mer.

Selv om Kina nå viser mest fart, er det et stort potensial også fra andre land i regionen. Korea og Taiwan er allerede godt inne, mens et land som Indonesia, med ca. 225 millioner innbyggere og en økende levestandard, er godt i siget. Med 1,2 milliarder innbyggere, er mest sannsynlig India det neste markedet vi vil se røre godt på seg. Interessen på salgsreiser og workshops viser også her den samme iveren til å lære mer, for deretter å skape ny trafikk.

Nye markeder med andre kulturer og ikke minst andre behov for hva man spiser og hvilke aktiviteter man deltar på, skaper et behov for at også norske tilbydere tilpasser sine produkter og tjenester etter markedets behov.  Vi har ikke de største erfaringer i denne sammenheng. Skal vi nå flere i en verdensdel hvor «folk flest» på jorden bor, må vi gjøre oss enda mer tilpasningsdyktig. Også mot de par hundre millioner fremtidige kunder som kun spiser planter og grønnsaker som vokser over jorden!

 

 

About hkp