STADIG FLERE VIL STUDERE HOTELLEDELSE

6-karrieredagen-photo_3I år er det flere søkere per studieplass til hotelledelse enn petroleumsfag ved Universitetet i Stavanger. Hotelledelse ligger på femteplass på listen over de ti mest populære studieretningene i Stavanger.

Det er første gang hotelledelse er så høyt oppe på listen over de mest populære studieretningene. Det kan delvis skyldes endrede opptakskrav*, men NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold, mener det er nærliggende å tro at den sterke turistveksten til Norge de siste årene, har ført til at flere ser på reiseliv som et attraktivt og trygt karrierevalg.

– Reiseliv er en næring i vekst som skaper arbeidsplasser i en situasjon der mange andre bransjer nedbemanner. Søkertallene bekrefter at det er flere unge som begynner å få øynene opp for de mulighetene som reiselivet har å by på.

– Vi ser nå et skifte fra et oljesmurt reiseliv i Rogaland, med en overvekt av kurs- og konferansegjester, til en større satsing på ferieturister. Regionen er lykkes med å utvikle destinasjonen, gjennom blant annet effektiv digital markedsføring av spektakulære trekkplaster som Kjerag og Preikestolen, sier Krohn Devold.

Karrieredag i Stavanger

Tirsdag denne uken ble Norges største karrieredag innen reiseliv arrangert ved Universitetet i Stavanger. Mer enn 40 bedrifter fra hele landet var samlet for å møte studenter ved Norsk Hotellhøgskole (NHS).

– Norsk Hotellhøgskole ser en økning i antall søkere til hotelledelse. Det er første gang vi har en venteliste på denne linjen. Det sier litt om interessen rundt denne bransjen, og at flere studenter ser på reiseliv som en retning de vil få bruk for i fremtiden. Reiseliv trenger flere gode ledere, sier leder ved studentorganisasjonen ved Norsk Hotellhøgskole, Kim Roger Andersen.

Administrerende direktør i Scandic, Svein Arild Steen-Mevold, som selv har gått på Hotellhøgskolen i Stavanger, bekrefter behovet for arbeidskraft i reiselivsnæringen.

– Det er en bransje som ønsker alle velkommen uansett bakgrunn, legning og nasjonalitet. I Norge står vi overfor en vekst som vil kreve mange nye medarbeidere i årene som kommer, og vi i Scandic gleder oss til å se mange nye medarbeidere fra Hotellhøgskolen i vårt nettverk av hoteller, som er Nordens største.

* 50 prosent av studieplassene ved NHS er forbeholdt studenter med 1 års praksis, mens de resterende 50 prosent er åpne for andre – dette er nytt av året. Tidligere måtte alle ha ett års praksis for å kunne begynne på utdanningen.

 Foto: NHS Jobbsenter

About hkp