STANDOUT CAPITAL INVESTERER I VISBOOK

Standout Capital blir ny majoritetsaksjonær i VisBook, som dermed blir tilført økede ressurser for å realisere og aksellerere selskapets langsiktige vekstplaner. Standout Capital er et Stockholm-basert, privat investeringsselskap, som investerer i voksende, nordiske teknologi-selskaper.

 – VisBook har oppnådd sterk vekst og utvikling i de siste årene og vi er svært stolte over å se den høye etterspørselen etter våre produkter. Som gründer og adm. dir., ser jeg frem til ytterligere å kunne øke innsatsen for vekst, ved hjelp av Standout og vårt team med erfarne og dyktige medarbeidere. Standout vil bidra med utfyllende erfaring og kompetanse, i tillegg til finansielle ressurser, noe som vil gi oss mulighet til å bevege oss fremover, sterkere enn noengang, sier Øystein Selbekk (bildet), adm. dir. i VisBook.

VisBook har hatt stor suksess med å bygge en kundebase med svært stor lojalitet. Øystein og hans team forstår kundenes behov fullt ut og har utviklet et sterkt tilbud når det gjelder produkt og support. Vi ser frem til å arbeide sammen med dem for å styrke produktene og organisasjonen for å øke veksten, sier Klas Hillström, partner i Standout Capital.

Programvareselskapet VisBook AS har hovedkontor i Kvikne og utviklingsavdeling i Oppdal. Kontorer i Trondheim og Göteborg. Datterselskaper i Sverige og Tyskland. Totalt har selskapet 36 ansatte.

VisBook AS utvikler, drifter, selger og driver opplæring/support av bookingsystemet VisBook, som er et online booking- og administrasjonssystem.

VisBook’s sky-baserte Property Management System, fungerer som basissystem for kundenes daglige drift og håndterer en lang rekke operasjonelle og administrative oppgaver, inkludert booking, CRM, Point of Sale, fakturering og regnskap.

VisBook er markedsleder i sitt segment i reisebransjen med rundt 800 kunder, primært i Norge og Sverige. VisBooks grunnleggere, Øystein Selbekk og Kåre Mjøen skal fortsatt ha betydelige aksjeposter, etter at Standout Capital kommer inn som hovedaksjonær.

About hkp