STATSBUDSJETTET 2018: ” NÆRINGSMINISTEREN, SOM REISELIVSMINISTER, ER BLITT BUDSJETTAPER”

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å øke reiselivsmomsen fra ti til tolv prosent. Det vil ramme hotellene, camping, skiheiser, fornøyelsesparker og transport.

– Momsøkningen kommer som et sjokk for reiselivsnæringen. Det var ikke en del av skatteforliket på Stortinget våren 2016, og bedriftene har stolt på at regjeringen, i motsetning til hva opposisjonen har varslet, vil senke skattene for næringslivet, ikke øke dem, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Hun sier momsøkningen i praksis vil føre til dyrere hotellrom, som igjen vil svekke norsk reiselivs konkurranseevne.

– Her straffer regjeringen en næring som har skapt arbeidsplasser, og som allerede har presset lønnsomhet. Dette vil ramme bedriftseiere og arbeidsplasser i distriktene hardest. Momsøkningen er uventet og trist for en næring som har jobbet så hardt.

At selskapsskatten reduseres ytterligere, fra 24 til 23 prosent, er i tråd med skatteforliket. Men, sier Krohn Devold:

– For bedrifter med begrenset overskudd, og som muligens går med underskudd, vil avgiftsøkningen fra ti til tolv prosent ramme betydelig tøffere enn fordelen med overskuddslettelsen på ett prosentpoeng. Næringsministeren, som reiselivsminister, har blitt budsjettaper, sier Krohn Devold.

Norge blir enda dyrere

– Økning i momsen får uten tvil uheldige konsekvenser for næringene. Dette vil føre til dyrere og mindre tilgjengelig kulturtilbud for folk flest. Det vil også føre til at Norge oppleves enda dyrere for turistene som kommer hit, og dermed svekke oss som reiselivsdestinasjon i konkurranse med andre land, sier direktør i Virke Reise Norge og Kultur, Line Endresen Normann.

– Reiselivet har hatt to historisk gode år, og nå skal staten ha en del av kaka. Reiselivet må få tid til å bygge seg opp og investere i nye opplevelser, og legge til rette for den veksten vi skal ha i norsk reiseliv fremover. Ikke legge enda mer av omsetningen i statskassa, sier Normann.

Innfører Airbnb-skatt

Regjeringen foreslår å fjerne skattefritaket for utleieforhold som varer mindre enn 30 dager. Forslaget er i tråd med anbefalingene fra delingsøkonomiutvalget.

– Skatt på korttidsutleie av del av egen bolig, vil gi hoteller og andre tradisjonelle overnattingsvirksomheter like konkurransevilkår, som de som leier ut boligen sin gjennom tjenester som Airbnb, sier finansminister Siv Jensen.

For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag.

Oppdateres…

About hkp