STAVANGER MED HØYEST ROMPRIS OG REVPAR

NETT Rica Stavanger fasadeweb_Width_733Som en følge av «påskeforskyving» fra ifjor til iår, ble mars blodrød i storbyene. Korrigert for påske så det langt bedre ut – og i Stavanger-området, det viser de siste tallene fra Benchmarking Alliance.

HRR – Peter Wiederstrøm, Hotelia AS (Tekst)

På grunn av at påsken falt i mars iår, mens den inntraff i april ifjor, ville det blitt feil å sammenligne hele mars iår mot hele mars ifjor. Derfor har vi laget en sammenligning mellom 1.-23. mars 2013 (altså før påske) og tilsvarende periode ifjor. Med «tilsvarende» menes nærmeste periode som har samme antall av hver ukedag. I 2012 blir det 2.-24. mars. «Palmehelgen» inngår dog i 2013-tallene, og den trekker en del ned.

For Stavanger-områdets (inkl. Sola, Sandnes og Jæren) del falt belegget fra 68,1% til 66,4%. Prisene økte fra NOK 1139 til NOK 1206, mens RevPAR gikk opp fra NOK 776 til NOK 801.

– Statistikken for belegg, snittpris og RevPAR for Stavanger-regionen stemmer overens med den utviklingen vi har ved de lokale Rica-hotellene. Det er en liten nedgang i belegget som hovedsakelig gjelder torsdag til mandag. Dermed øker snittprisen. I tillegg er det fortsatt stor etterspørsel i midtuke, som gjør at prisene øker. Og RevPAR øker på grunn av at prisøkningen blir større enn beleggsnedgangen, kommenterer Magne Torgersen. Han er adm. dir. i Rica Hotels Vest AS, som har Rica Airport Hotel, Rica Forum Hotel og Rica Park Hotel Stavanger i sin portefølje. Han tror at dette bildet vil fortsette utover året.

– For det er ikke forventet ny kapasitet før i 2014. Det vil si at belegget ikke vil øke, og at prisene på tirsdager og onsdager vil øke ytterliggere i forhold til 2012. Hvis det er mulig å flytte mer av forretningstrafikken til mandager og torsdager, vil kundene oppleve lavere priser, da prisene disse dagene ikke ligger så høyt som på tirsdager og onsdager. En utjevning av belegget utover uken kan også gi lavere priser på tirsdager og onsdager, fordi etterspørselen disse dagene muligens blir redusert hvis det oppstår mer ledig kapasitet midt i uken.

 

About hkp