STERK ØKNING I CRUISE TIL OSLO IÅR OG NESTE ÅR

Både 2011 og 2012 ser ut til å bli nye rekordår for cruise til Oslo. Iår er det forventet 178 cruiseanløp med totalt ca. 320.000 passasjerer – en økning i passasjerer på ca. 22% fra 2010. Nytt for Oslo er at hele 36 skip ligger over natten. Dette gir passasjerene nye opplevelsesmuligheter og byen nye fortjenestemuligheter. Foreløpige tall viser at 2012 kan bli enda bedre.

Det er Oslo Cruise Network som opplyser dette. De gjennomførte nylig sitt 7. årsmøte. Viktige arbeidsoppgaver for cruisenettverket nå er en markedsorientering av produkttilbudet, tilpasset ny struktur med flere overnatten- og snuanløp, samt oppfølging av cruisekaidelen i Plan- og bygningsetatens fjordbyplan. Allerede i 2011 har Oslo dager der det er flere parallelle anløp og full utnyttelse av dagens cruisekaier.

 

Etter valget på årsmøtet har Oslo Cruise Network følgende styre:

Rino Ødegård, daglig leder H.M.K, styreleder

Paal Kjelsrud, daglig leder TR Shipping

Maja Bauge, direktør Kon-Tiki Museet

Alexander Steger, Manager Shore Excursions, European Cruise Service

Anne-Britt Pedersen, daglig leder Cruiseterminalen

Bente Borvik, Sales Manager Norway, RCCL

 

Oslo Cruise Network BA  har markedsføring av Oslo som cruisereisemål som sitt primære formål. Nettverket består idag av 21 bedrifter/organisasjoner med interesse og entusiasme for å samarbeide om å utvikle og utnytte Oslos potensial som cruisedestinasjon. Deltager-bedriftene inkluderer bl.a. Oslo Havn, rederier, cruiseagenter, transport, guideservice, attraksjoner og shopping.

About hkp