STERK HOTELL-START PÅ ÅRET

Januar-statistikken over norske hotellstorbyer fra STR Global er totalt sett oppløftende. Både Bergen, Stavanger og Trondheim har solide hopp i RevPAR. Det er riktignok et visst sprik i tallene, for bak ledertrioen finner vi ”stor-Oslo” (uforandret) og Tromsø (ned 5,2 %).

 HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

 Januar er normalt en dårlig hotellmåned i storbyene, og slik sett er oppgangen kjærkommen for næringen. Ikke minst gitt kapasitetsøkningen som har vært. Man skal dog ha med i bildet at januar-nedgangen fra 2009 til 2010 var betydelig i alle byene som nå viser oppgang. Dermed skulle det ikke mye til å forbedre tallene.

 At januar var en bedre hotellmåned iår enn ifjor, gir også passasjertallene på flyplassene en god indikasjon på. Det meldes om betydelige økninger på de fleste flyplassene.

 SSB meldte den 17. februar om ”klar konjunkturoppgang” for Norge i 2011 og de nærmeste årene. Det meldes blant annet om forventet stigende innenlandsk etterspørsel. Både offentlig og privat konsum skal opp, mens investeringsøkningen ventes å bli betydelige. Veksten i BNP for fastlands-Norge havner på rundt 3,3 % i 2011 ifølge prognosene.

NOK målt mot Euro ventes å falle noe.

Alt ialt gir dette relativt gode signaler for hotellåret 2011.

 Tar vi et blikk på hotellstatistikken i verden*, ser vi at Europa totalt sett fikk en RevPAR-økning på 9,9 % for 2010 akkumulert, sammenlignet med 2009. Vest-Europa (bl.a. Frankrike, Tyskland, Østerrike, Benelux) stod for 6 % oppgang, mens i nord (Norden, De britiske øyer og Baltikum) var RevPAR-veksten 12,5 %.

En enorm vekst er registrert i Asia og Syd-Amerika. Også Afrika viste stigning. I det hele tatt; det meste gikk opp på hotellfronten internasjonalt ifjor.

 (*) Priser og RevPAR er uttrykt i €-valuta

Januar
  Rombelegg Gjennomsnitt rompris*** RevPAR
Jan 2011 Jan 2010 Endring i % Jan

2011

Jan 2010 Endring

i %

Jan 2011 Jan 2010 Endring

i %

Bergen 48,9  45,7 7,0 874,00 854,35 2,3 427,09 390,07 9,5
Oslo** 53,5 52,6 1,7 908,02 923,59 -1,7 485,73 485,59 0,0
Stavanger * 55,4 50,7 9,3 1 046,13 1 008,43 3,7 579,56 511,08 13,4
Tromsø 59,5 62,1 -4,2 831,73 840,73 -1,1 494,97 522,18 -5,2
Trondheim 49,2 45,2 8,8 841,79 826,56 1,8 414,37 373,96 10,8

Kilde: STR Global        (***) Eks. MVA og frokost    (**) Inkl. bl.a. Gardermoen    (*) Inkl. Sandnes og Sola

  STR Global er et hotellbenchmarking-selskap bestående av STR (Smith Travel Research), The Bench og HotelBenchmark (Deloitte). Merkevarene The Bench og HotelBenchmark skal etter planen fases ut over tid.

I overkant av 39.000 hoteller omfattes av statistikken fra STR Global. I Norge representerer de deltakende hotellene 31.000 rom.

Medlemshotellene er enten med på daglig eller månedlig basis. De legger inn statistikk fra sitt hotell, via internett. Snittpriser og belegg er hovedelementene.

Hotellene kan hente ut statistikk helt ned på døgnnivå, for eksempel for sin by eller for en gruppe selvdefinerte konkurrenter (”Comp. Set”).

Andre kunder kan bestille markeds-, konkurrentsett- eller trendrapporter.

STR Global, med sine 30 medarbeidere, har base i London. I tillegg drar selskapet veksler på rundt 100 ansatte i Smith Travel Researchs kontor i Nashville, USA.

Hotell, Restaurant & Reiseliv vil presentere aktuell statistikk i hvert nummer samt på nettet.

 Hotell, Restaurant & Reiseliv vil presentere aktuell statistikk i hvert nummer.

Siste artikkel fra papirutgaven er til enhver tid tilgjengelig på www.wiederstrom.com på siden ”Hotelljournalistikk”. Se også fersk nett-artikkel på www.hrrnett.no (publiseres ca. den 5. i hver måned)

 

About hkp