STERK NEDBEMANNING I SCANDIC NORGE

Asle Prestegard, fungerende administrerende direktør i Scandic Hotels Norge.

Scandic Norge er i en svært krevende situasjon grunnet coronakrisen og nedbemanner nå med rundt 1000 årsverk. Ved starten av året hadde Scandic Norge rundt 5600 ansatte.

Krisen har rammet Scandic Norge hardt økonomisk, og de siste månedene har de fleste hotellene vært helt eller delvis stengt. Når hotellene nå gjenåpnes, forventes det en gradvis vekst i etterspørselen, men i likhet med andre aktører i bransjen, går Scandic Norge en krevende økonomisk tid i møte. Som en følge av den økonomiske situasjonen og bortfall av arbeidsoppgaver, har selskapet besluttet å nedbemanne med rundt 1000 årsverk.

– Dette er noe vi ønsket å unngå, og jeg føler virkelig med våre fantastiske ansatte som blir berørt av dette. Scandic Norge er hardt rammet av coronakrisen og står i en krevende økonomisk situasjon. Det er helt nødvendig å tilpasse virksomheten til den nye hverdagen, sier fungerende administrerende direktør, Asle Prestegard (bildet).

Nedbemanningsprosessen vil starte i august og får konsekvenser for flere deler av Scandics virksomhet. Nå håper Prestegard politikerne fortsetter å vise handlekraft, og at reiselivsbransjen får nødvendig hjelp i den utfordrende tiden som kommer.

– Vi er takknemlige for støtten vi har fått så langt, som har hjulpet oss å dekke noen av våre faste og uunngåelige utgifter. Nå vil det blant annet være viktig at myndighetene fortsetter med støtteordninger og kommer med lettelser i midlertidige restriksjoner, slik at vi kan ta oss gjennom krisen og beholde så mange medarbeidere som mulig i tiden som kommer, sier Prestegard. 

22.juni registrerte NAV 77.959 ansatte i overnattings- og serveringsnæringen som permitterte, det vil si 22.87% av alle ansatte i bransjen. Dermed er overnatting og servering bransjen med den klart høyeste prosentandelen permitterte.

About hkp