STERK ØKNING FRA KINA OG JAPAN I JUNI

I juni var det totalt 2,12 millioner overnattinger på norske hoteller, en økning på 6% fra juni ifjor, ifølge SSBs statistikk. Nordmenn sto for 1,40 millioner, en økning på 8%, mens utenlandske overnattinger kom opp 722.683, pluss 2%.

Det er spesielt interessant med den sterke økningen fra Kina, tatt i betraktning usikkerheten og de mange negative meldingene om svikt i turisttrafikken til Norge. Totalt for alle typer kommersiell overnatting var det 32.443 overnattinger av kinesere her i 1.halvår, mot 24.339 i 1.halvår 2011, en økning på 33%.

De største utenlandsmarkedene i juni var: (avvik fra juni 2011)

Tyskland        134.913  (0)

Frankrike         57.201   (+1%)

Storbritannia    57.075  (+9)

Sverige            56.999 (+10%)

USA                 49.788  (-8%)

Nederland        41.102  (-18%)

Danmark          40.168  (+8%)

Spania             25.965   (-21%)

Japan              23.497   (+34%)

Kina                17.858   (+41%)

Foto: Fløien har hatt godt besøk så langt i sommer./VisitNorway.com

About hkp