STERKT 1. KVARTAL FOR BYHOTELLENE

De siste tallene fra Benchmarking Alliance viser at utviklingen er positiv for de norske storbyhotellene hittil iår. Mars, isolert sett, bød også på gode tall nesten over hele linjen.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting (Tekst)

I Bodø var RevPAR 15,5 % høyere i 1. kvartal iår enn for tilsvarende i 2011. Det var romprisene som stod for brorparten av økningen (+12,8 %). Mars ble omtrent som 1.kvartal. Både februar og mars bød på over 70 % rombelegg i Bodø. Det var i midtuke både nivåene og veksten i belegg var best. Prisene økte på alle ukens dager.

– Bodø hadde en stor konferanse tidlig i januar som ga byen god trafikk på et tidspunkt der det ellers er lavere aktivitet. Dette ga oss en svært god start på året. Militærøvelsen Cold Response ga oss god trafikk i mars, opplyser direktør Hege Stefansen ved Rica Hotel Bodø. Stefansen tror veksten fra 2011 blir ekstra synlig på grunn av relativt svake tall i årene etter den såkalte finanskrisen.

– Bodø henger alltid etter i utviklingen, både i opp- og nedturer, sammenlignet med andre byer. En årsak kan være det forholdsvis store innslaget av offentlig virksomhet vi har i vår gjestetrafikk, sier Stefansen, og nevner Forsvaret, Fylkeskommunen og Helse Nord som eksempler. Dette er aktører som ikke er like ”følsomme” når det gjelder konjunkturer som for eksempel private bedrifter.

De varslede nedleggelsene i Luftforsvaret er negative også for Bodøs hoteller, selv om avviklingsperioden er lang.

Den ekstremt gode utviklingen i Tromsø denne vinteren fortsatte i mars. Belegget gikk opp med 16,4 % (til 72,7 %) og dermed endte 1.kvartalsbelegget på imponerende 75,2 %. Ingen byer over og ingen byer ved siden av Tromsø hittil iår. Hotelldriverne i Ishavsbyen sender nok varme tanker både til værgudene og reiselivsapparatet. Så får det heller våge seg at prisene ”bare” er 3,5 % høyere i 1. kv. 2012 enn i 1.kv. 2011. RevPar er likevel 22,1 % høyere enn ifjor.

I Bergen opplevde hotellene en liten vekst både i belegg (+3,1 %) og pris (+1,7 %) i mars. Hittil iår (1.kvartal) er både pris- og beleggsoppgangen på rundt 4 % ifølge statistikken til Benchmarking Alliance.

Stavanger-hotellene forsatte med svak beleggsutvikling, men her skal man være klar over at utgangsnivåene var svært gode (rundt 90 % man-ons i mars ifjor). Veksten i tilbudet av tilgjengelige rom er på 8,8 % hittil iår. Romkapasiteten er alt for høy for den relativt begrensede helgetrafikken, og derfor slo det spesielt negativt ut at det var 5 helger i mars. Men til tross for beleggsfall økte prisene, selv i helgene da beleggsfallet var størst. RevPAR i Stavanger-området er på NOK 693 hittil iår og dermed er man igjen foran Tromsø (NOK 656).

I tallene fra Benchmarking Alliance er Sandnes og Sola med i ”Stavanger-området” og man skal være klar over at internt i denne gruppen er forskjellene i belegg og priser store. Sentral beliggenhet gir normalt svært gunstige utslag.

Det samme gjelder Oslo-området som forøvrig var eneste by med negativ RevPAR-utvikling i mars. Hovedstadshotellene opplevde et kraftig fall i belegget fra mars ifjor (72,7 %) til mars iår (63,6 %). Det er både etterspørselsnedgang og økning i kapasiteten i forhold til samme måned ifjor. Ski-VM i fjor (siste del ble avviklet 1.-6. mars) forklarer noe av nedgangen. Det er i helgene det er beleggsnedgang – og den er formidabel. Normalt er belegget lavere i helgene enn i midtuke, og i og med at det var 5 helger i mars slo dette ekstra mye inn i totalbildet. Med et såpass kraftig beleggsfall, er det ikke rart at prisene også gikk ned. Akkumulert er RevPAR ned 9,8 % sammenlignet med 1. kvartal 2011.

Ved landets hovedflyplass fortsatte det med beleggsvekst og prisnedgang. Økningen i belegg var riktignok ikke like stor som i februar og januar (kanskje en negativ VM-effekt, ref. Oslo), men trenden i vinter synes klar: Etterspørselen øker, men på grunn av forholdsvis lave beleggsnivåer makter ikke hotellene å holde prisene oppe.

Tross at tilbudet av hotellrom i Trondheim (inkl. Værnes) var 7,1 % høyere i 1. kvartal iår enn tilsvarende ifjor, gikk belegget opp med 4 %. Prisene steg ørlite til NOK 843 og dermed bikket RevPAR så vidt over NOK 500. Med tanke på de enorme hotellutvidelsene som er på gang i Trondheim, er det et tankekors at losjiinntekt per tilgjengelige rom (RevPAR) er nesten NOK 200 lavere enn i Stavanger. store forskjeller i driftskostnader er det neppe mellom de to byene.

RevPAR gir en viktig indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift. RevPAR (Revenue per available room) fremkommer ved at man multipliserer snittprisene med belegget.

Eksempel: Et belegg på 60 % og pris på NOK 1.000 gir en RevPAR på NOK 600 (0,6 * 1.000)

Snittpris = losjiomsetning / solgte rom

Belegg = belagte rom / tilgjengelige rom (vanligvis i %, men når vi regner ut RevPAR er belegget mellom 0 og 1, for eksempel er 70 % = 0,7)

Merk at både snittpriser og RevPAR er uttrykt i nominelle verdier i denne artikkelen.

Benchmarking Alliance har samlet inn statistikk fra norske hoteller som til sammen representerer rundt 37.000 hotellværelser. I storbyene er ”dekningen” nesten total.

 HRR kommer med fyldig reportasje i papirutgaven som distribueres 10.mai.

Bilde: I Bodø var RevPAR 15,5 % høyere i 1. kvartal iår enn for tilsvarende periode i 2011.

Foto: Carlson Rezidor

About hkp