STOR OPTIMISME INNEN BYGDETURISME OG GARDSMAT

7-bransjenytt-daglig-leder-i-hanen-bernt-bucher-johannessen-foto-hanenÅrets undersøkelse blant bygdeturisme- og gardsmattilbydere her i landet etter sommeren 2016, er nettopp gjennomført. Der svarte hele 91% av bedriftene at sommeren 2016 var som i 2015 eller bedre. 82% av bedriftene er ganske eller svært optimistiske når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet.

Undersøkelsen er gjennomført av HANEN – næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. Sammenligning med tidligere undersøkelser viser at den gode utviklingen og optimismen fortsetter å øke.

Hele 66% sier at sommeren 2016 har vært litt eller mye bedre en sommeren 2015.

25% av de som svarte, sier at sommeren 2016 har vært omtrent som i 2015. Når vi slår sammen tallene etter sommersesongen 2016, sier 91% av de som svarte at sommeren 2016 ble som sommeren 2015 eller bedre.

26% er svært optimistiske når det gjelder fremtiden for egen virksomhet, viser undersøkelsen etter sommeren 2016. Vel 56% er ganske optimistiske nå.

Det betyr at hele 82% av de som svarte, er altså ganske eller svært optimistiske. Dette er en kraftig økning fra for ett år siden (da var det 74%). Dette viser at optimismen er svært høy blant de som svarte og har økt sterkt det siste året. Undersøkelsen viser at troen på fremtiden er meget høy blant de som svarte.

Bernt Bucher Johannessen (bildet), daglig leder i HANEN, sier at undersøkelsen viser at sommeren ble meget bra for de aller fleste. – For mange av våre medlemmer er sommersesongen viktig. Det gjelder spesielt de som tilbyr bygdeturisme med overnatting, servering og aktiviteter. Men vi må samtidig huske på at en god del av våre medlemmer har hovedsesongen nå på høsten og frem mot jul. Det gjelder særlig matprodusentene og de som har tilbud til kurs- og møtemarkedet. En sommer med gunstige valutakurser og generelt økende interesse for det vår medlemmer tilbyr, er nok noe av forklaringen på at det går meget bra for de fleste HANENs medlemmer, sier Bucher Johannessen.

– Nesten oppsiktsvekkende er det, sier markeds- og mediesjef i HANEN Ole Jonny Trangsrud, at optimismen blant medlemmene har økt kraftig fra et fra før høyt nivå. Nå er hele 82% svært eller ganske optimistiske når det gjelder fremtiden for egen virksomhet. For ett år siden svarte 74% dette.

 

 

About hkp