STOR TRO PÅ SOMMEREN INNEN BYGDETURISME OG LOKALMAT

NETT Hakallegarden (Foto - Kristin Støylen)Vel 51% av bedriftene i en nylig gjennomført undersøkelse blant bygdeturisme- og gardsmattilbydere her i landet, tror at sommeren 2016 blir ”litt eller mye bedre enn sommeren 2015”. Dessuten tror 40% av bedriftene at sommeren blir ”omtrent som i 2015”. Samtidig er vel 73% ganske eller svært optimistiske når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet, mens nesten 25% er ”midt på treet”. Denne medlemsundersøkelsen viser at det er meget stor optimisme blant medlemmene i HANEN – næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge.

– Selvsagt er vi veldig fornøyde med disse tallene, sier daglig leder i HANEN, Bernt Bucher Johannessen. – Samtidig må vi huske at en rekke av våre medlemmer har hovedsesongen på høsten og frem mot jul. Det gjelder særlig matprodusentene. Sommersesongen er imidlertid meget viktig for alle som tilbyr bygdeturisme med overnatting, servering, båttransport og aktiviteter/opplevelser. Hele 91% av de som svarte, tror på en like god eller bedre sommer i år sammenlignet med i fjor. Så det blir spennende å se om de store forventningene slår til i år også, sier Bernt Bucher Johannessen.

– Et viktig spørsmål i undersøkelsen viser omsetningen i 2015. Fordi vi bruker samme skjema hvert år, kan vi se utviklingen gjennom mange år. I 2015 hadde vel 47% av de som svarte en omsetning på mer enn 1 million kroner. Dette er en kraftig oppgang fra 2014, da det var vel 38% som hadde passert 1 million kroner. I 2013 tilhørte vel 33% av de som svarte, denne gruppen – og i 2010 var det vel 21% som hadde mer enn 1 million kroner i omsetning. Tilsvarende har gruppene med lavere omsetning gått tilbake år for år. I 2015 var det bare 9% som tilhørte gruppen med omsetning under 100.000 kr. I 2014 var det 15%  og i 2009 var 21% av de som svarte, i denne gruppen. Dette er en meget hyggelig utvikling, sier Bernt Bucher Johannessen.

– Optimismen er fortsatt meget stor blant bedriftene innen bygdeturisme og gardsmat her i landet, sier markeds- og mediesjef Ole Jonny Trangsrud. Vel 73% av de som svarte på undersøkelsen, er ”svært eller ganske optimistiske” når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet. Samtidig er 25% ”midt på treet”. Optimismen har økt jevnt de siste årene. I 2010 var vel 66%  ”svært eller ganske optimistiske”. Så optimismen råder innen bygdeturisme og gardsmat her i landet, avslutter Ole Jonny Trangsrud.

Bilde: Hakallegarden/Foto: Kristin Støylen

About hkp