STOREBRAND BOIKOTTER RYANAIR

RESULTADOS RYANAIRStorebrand boikotter Ryanair på grunn av at de mener Ryanair ikke driver sin virksomhet på en bærekraftig måte. Ryanair er utelukket fra Storebrands investeringsportefølje og Storebrands ansatte får ikke benytte Ryanair til jobbreiser.

– Storebrand lar ikke sine ansatte bestille jobbreiser hos Ryanair på nåværende tidspunkt. Dette skyldes at de er utelukket fra vår investeringsportefølje fordi de ikke innfrir de kriteriene vi stiller til bærekraftig forretningsdrift. I Ryanairs tilfelle er det snakk om en lav bærekraftsscore jevnt over, sier informasjonssjef Kristina Picard i Storebrand.

– Ryanair er et av totalt 120 selskaper som Storebrand har valgt ikke å investere i. Vi har utelukket alle disse, fordi de ikke driver sin business på en bærekraftig måte. Når vi har utelukket selskaper fra vår investeringsportefølje, så ville det bli dobbeltmoralsk om våre ansatte skulle kjøpe tjenestene deres i jobbsammenheng. Det kan også være greit å vite at vi alltid forsøker å komme i dialog med selskapene før vi utelukker noen, og Ryanair er intet unntak. Vi ønsker å påvirke selskapene til å drive mer bærekraftig. Greier vi ikke å påvirke dem i riktig retning, utelukker vi dem inntil de eventuelt endrer måten de driver business på, sier Kristina Picard.

 

 

About hkp