STORT KONGRESSENTER PLANLEGGES I OSLO

4 Forum for Reiseliv Oslo_Spektrum_east_wallDet er nå konkrete planer om å bygge et topp proft konferansesenter i Oslo. Det er snakk om et senter med 3000 plasser i den største salen. Oslo Spektrum, som eies av Norges Varemesse, fungerer godt som en konsert- og eventarena, men de vurdere nå å bygge et kongressenter på 11.000 kvm i tilknytning til Oslo Spektrum. – Dette området er som et nav i Oslo, med Oslo S, Oslo Plaza, Royal Christiania, Thon skal bygge ved Youngstorget, etc. Det er der et slikt stort kongressenter må ligge. Da vil Oslo få et helt nytt ben å stå på og vil kunne tiltrekke seg langt flere internasjonale, mellomstore kongresser. Dette vil være en viktig brikke for å løfte reiselivsindustrien fremover. Oslo har idag konferanser med gjennomsnittlig antall deltagere rundt 250 personer. København og Stockholm har et gjennomsnitt på 560. De har begge dobbelt så mange konferanser og kongresser med dobbelt så mange deltagere som Oslo.

Hvis alt går etter planen blir det byggestart i 2019 og ferdigstillelse i 2021, sier Ole-Jacob Wold, som har vært en av initiativtagerne til prosjektet.

Bilde:

Det er nå konkrete planer om et kongressenter på 11.000 kvm i tilknytning til Oslo Spektrum.  Foto: Wikipedia

Les hele artikkelen i juniutgaven av HRR.

About hkp