SVANEPRISEN 2012 TIL RICA HOTELS

Rica Hotels er tildelt Svaneprisen 2012 som beste merkebruker i bedriftssegmentet for sin profilering av miljømerket Svanen.

Rica Hotels vant prisen for sin aktive bruk av Svanemerket og målrettede miljøinnsats. Hotellkjeden har nå 46 svanemerkede hoteller, og Rica Hotels har suverent flest i svanemerkede hoteller i Norge.

Prisen ble utdelt av styreleder i Stiftelsen Miljømerking, Kjell-Erik Øye. Miljø- og sikkerhetssjef Lise Sunsby mottok prisen på vegne av Rica Hotels.
– Vi har arbeidet målrettet i fem år med å svanemerke hotellene og har hele tiden vært opptatt av å minimere miljøpåvirkningene, samt å informere våre kunder, sier Sunsby. På den måten håper vi at vi bidrar til en større miljøbevissthet også utenfor egen drift, fortsetter miljøsjefen.

Rica Hotels jobber dessuten aktivt også internt i konsernet for å spre kunnskap rundt miljøarbeidet.
– Det er alle de flotte medarbeiderne rundt omkring på våre hoteller som sørger for at Svanens strenge krav gjennomføres i praksis, og vår erfaring er at økt kunnskap bidrar til en økt bevissthet også utenom arbeidsplassen.

Motiverer til videre miljøinnsats
Da Rica Hotels tilbake i 2007 gikk for å miljøsertifisere sine hoteller, valgte ikke hotellkjeden «letteste motstands vei». Svanen stiller nemlig de strengeste kravene innen hotellbransjen til miljøsertifisering.
– Ved å gå for Svanen, tilfredsstiller vi ikke bare våre egne ambisjoner til en miljøriktig drift, vi tilfredsstiller også våre kunders krav til oss, forteller kommersiell direktør Pål Semb-Johansson.

Hotellkjeden opplever at miljøaspektet blir stadig viktigere i dialog med eksisterende som potensielle kunder i forbindelse med for eksempel anbudsprosesser.
– Vi vektlegger alltid miljøarbeidet i kommunikasjon med våre kunder, og det gleder oss at stadig flere av våre kunder gjør det samme når de velger hotelleverandør. Denne utviklingen, sammen med anerkjennelsen fra Stiftelsen Miljømerking, motiverer oss dessuten til hele tiden å skjerpe vårt miljøarbeid, avslutter Semb-Johansson.

FOTO:

Miljø- og sikkerhetssjef Lise Sunsby og kommersiell direktør Pål Semb-Johansson kan stolt konstatere at Rica Hotels’ miljøarbeid gir frukter – både i form av miljøgevinst, nye avtaler og nå sist, Svaneprisen 2012.

 

About hkp