SYV AV 13 HOTELLBYER MED VEKST HITTIL IÅR

nett-tromso-acade-hotel-with-tromsoØstlandet, Nord-Norge og Trøndelag har økning i antall solgte rom, mens Vestlandet har fall, viser tall fra Benchmarking Alliance.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting (Tekst)

Bergen har riktignok en vekst i antall solgte hotellrom på 0,6 % hittil iår. Ni av 13 byer og destinasjoner har prisvekst fra første 8-månedersperiode ifjor.

Hittil iår er samlede tall fra årets 8 første måneder, og disse viser bl.a. at

Bergen har de høyeste hotellromprisene* (NOK 1006)

Bergen har høyest rombelegg** (68,4 %), hårfint foran Oslo

Stavanger*** har det laveste rombelegget (46,3 %)

Molde har de laveste hotellromprisene (NOK 756)

Tromsø har høyest vekst i antall solgte hotellrom fra tilsvarende periode ifjor (13,4 %)

Kristiansund har svakest utvikling når det gjelder antall solgte hotellrom fra tilsvarende periode ifjor (-14,2 %)

Lillehammer har høyest romprisvekst (14,1 %) fra tilsvarende periode ifjor

Trondheim**** har høyest beleggsvekst (+5,7 %) fra tilsvarende periode ifjor

Kilde:  Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting

*         Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom

**      Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom

***      Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren

*****   Trondheim er inklusiv «flyplasshoteller» 

Hittil iår (perioden januar-august samlet) har fem byer på oversikten fra Benchmarking Alliance nedgang i RevPAR, sammenlignet med samme periode i 2015. Fire av dem ligger langs «oljebeltet». Best RevPAR-vekst hittil iår er det Lillehammer (+ 19,1 %) som har, mye takket være svært høye rompriser under Ungdoms-OL i vinter.

Les mer om august måned i papirutgaven av HRR som er ute i disse dager.

 

About hkp