TELENORS MOBILDATA KAN GI BEDRE REISELIVSSTATISTIKK

Anonymiserte kundedata fra Norges største mobilnett kan brukes til å bygge smartere transportløsninger, fremtidens helse og velferd, og skreddersydde reiselivsopplevelser. Telenor lanserer nå en kraftig oppgradering av sin kapasitet for datafangst og stordataanalyse.

– Telenor har enorme mengder data i våre nettverk. Vi har gjennom flere studier og praktiske anvendelser vist hvordan anonymiserte mobilitetsdata kan gjøre offentlige og kommersielle tjenester mer relevante og effektive, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.

Som eksempel på skreddersydde reiselivsopplevelser nevner Telenor: Vi kan bruke dataene for å gjøre opplevelsen av byer, steder og natur bedre for de stadig flere turistene som besøker Norge. I sommer har vi hatt mye oppmerksomhet på den sterke økningen av turister fra vekstmarkeder med en stor middelklasse. Mens foreldregenerasjonen reiste på pakketur en gang i livet, reiser unge kinesere på oppdagelsesferd på egen hånd. Turistforeningen anslår at opp mot 40-50% av turistene i årene fremover vil utforske den norske naturen på denne måten. Ved å se på antallet utenlandske SIM-kort i nettet og hvordan disse beveger seg, kan vi planlegge sikkerhet og beredskap, informasjonsarbeid og markedsføring av turistmålene våre.

Stordata kan gi mer korrekte turisttall

Norsk reiseliv har i lang tid etterspurt bedre statistikk for hvor mange turister som faktisk er i Norge. Den offisielle statistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) fanger ikke opp privat overnatting, privat utleie via Airbnb, dagturister eller telt- og bobilturiser.

– En mer fullstendig oversikt over hvor mange som faktisk kommer hit, og hvilke turistattraksjoner de besøker vil gjøre det enklere å tilrettelegge for den økte turiststrømmen flere kommuner nå opplever. De kan bedre forutse når storinnrykket kommer og kan planlegge renovasjon og andre kommunale tilbud ut ifra det, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Krohn Devold mener også at en bedre oversikt over turiststrømmen kan føre til en mer rettferdig fordeling av midler til tilrettelegging og vedlikehold:

– Dette vil også gi et bedre grunnlag for å vurdere hvilke turområder og turistattraksjoner som skal få midler via ordningen med nasjonale turstier. Veldig mange turister i Lofoten, som har opplevd særlig stor pågang av turister, telter eller bor i campingvogn. Disse fanges ikke opp i SSB sin statistikk. Nye aktører som Airbnb har ikke rapporteringsplikt til norske myndigheter. Det er et problem fordi vi mister oversikten over antall turister. Delingsøkonomiutvalget har foreslått at plattformselskapene skal innrapportere overnattingsstatistikk til SSB. Nå venter vi på at regjeringen skal følge opp og levere, sier Krohn Devold.

 

 

 

About hkp