THON HOTELS VIL PLASSERE LOFOTEN I NORDLYSTURISMENS TETSJIKT

En ny type vinterturisme er iferd med å vokse frem i Nord-Norge. Den har sin rot i at dagens turister ønsker sterke, personlige opplevelser, ikke minst basert på naturfenomener som nordlys og midnattssol. Lofoten har de siste årene blitt et lokomotiv for nordnorsk og norsk reiseliv om sommeren, men så langt har man ikke lykkes helt med å etablere Lofoten som en stor vinterdestinasjon. Dette ønsker investorene Olav Thon og Svein Erik Drechsler å gjøre noe med. Gjennom å utvikle en innovativ og spektakulær attraksjon på øya Bukkedauen i Svolværs indre havn, ønsker de å sikre Lofoten en fremtid som et helårlig reisemål.

– Lofoten trenger attraksjoner og mørketidsopplevelser som kan møte gjestenes etterspørsel og tilføre oss helt nye kundegrupper, som for eksempel de asiatiske opplevelsesturistene, sier hotelldirektør Erik Taraldsen ved Thon Hotel Lofoten. – Jeg er overbevist om at denne satsingen på helårs reiselivsprodukter vil gi konkurransefortrinn og løfte reiselivsnæringen i Lofoten. – I tillegg er vi med på å skape flere helårs arbeidsplasser, sier Taraldsen.

Design pilot med DIP midler

Bevilgningen er øremerket til en Design Pilot og gjør det mulig å gjennomføre forprosjekt for designet av prosjektet. Dette er det første reiselivsprosjektet som har fått Design Pilot bevilgning. Målsettingen er å skape et opplevelsesanlegg for fremtiden som kan bidra til at Lofoten tar en posisjon i morgendagens reiseliv, og at man samtidig ivaretar Lofotens egenart, natur og kultur. Designpilotfasen vil vare frem til neste sommer, og da vil det foreligge et grunnlag for beslutningen om å realisere anlegget.

– Det er viktig for Olav Thon Gruppen og investorene at man evner å skape et opplevelsesanlegg for fremtiden som kan bidra til at Lofoten tar en posisjon i morgendagens reiseliv, og at man samtidig ivaretar Lofotens fantastiske egenart, natur og kultur, sier Morten Thorvaldsen, administrerende direktør i Thon Hotels. – Derfor søkte vi Norsk Designråd om støtte fra Design-pilotprogrammet (DIP), som er et virkemiddel for å styrke selve idé- og konseptutviklingsarbeidet. – Vi er stolte over å være den første reiselivsaktøren i Norge som har nådd frem med en søknad i Design Pilot-programmet, fortsetter Thorvaldsen. – Det betyr at vi kan samarbeide med designkompetanse fra øverste hylle helt fra starten av i den viktige idéutviklingsfasen vi nå skal inn i.
Et helårs opplevelsesanlegg
Prosjektet er fortsatt på idestadiet, men de foreløpige tankene inneholder et utendørs oppvarmet havbad hvor oppvarmingen kommer fra overskuddsvarme fra et miljøvennlig fjernvarmeanlegg, kombinert med fleksible overnattingsenheter. Meningen er at flere skal kunne bruke anlegget i samarbeid med Thon Hotel Lofoten.

Foto: Bukkedauen i Svolværs indre havn.

About hkp