TILSKUDDSORDNING FOR OMSTILLING I REISELIVSNÆRINGEN

Foto:Preikestolen.no

Stortinget har vedtatt en tilskuddsordning for reiselivsnæringen på 250 millioner kroner, som er lagt til Innovasjon Norge, for å hjelpe næringen å omstille seg.

Støtten går til virksomheter innenfor reiselivsnæringen som har hatt et omsetningsfall på mer enn 30 prosent i perioden juni, juli og august.

Støtten skal beregnes ut fra budsjetterte kostnader knyttet til opprettholdelse av et kundegrunnlag, tilpasning til smitteverntiltak, og tilpasning av virksomheten til kundegrupper med endrede behov og preferanser, som følge av covid-19 utbruddet.

Inntil 80 prosent av kostnadene til omstilling kan dekkes gjennom ordningen. Det kan gis støtte opp til 100 prosent i særskilte tilfeller.

Ingen virksomheter kan få mer enn 5 millioner kroner i tilskudd 

– Reiselivsnæringen er hardt rammet av coronapandemien. Folks reisevaner er dramatisk endret og store deler av markedet er borte. Derfor innføres en ny ordning der reiselivsaktører kan søke om penger for å omstille seg til den nye hverdagen, eller for å tilpasse seg smitteverntiltakene som er satt i verk. Vi tror dette bidrar til at flere overlever krisen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Det er Innovasjon Norge som skal administrere ordningen, og bedrifter kan søke om pengene via deres hjemmesider innen 15. september.

Mer informasjon på Innovasjon Norges nettsider.

Nærings- og fiskeridepartementet

About hkp