TØFF HØST FOR HOTELLENE I KRISTIANSAND

Tall fra Benchmarking Alliance viser at november ble en svært svak måned for hotellene i Kristiansand. Årsaken er todelt, med økt romkapasitet som den klart viktigste.

Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

At etterspørselen falt, målt mot november i fjor, gjorde ikke saken bedre.

Det var rundt 20% flere tilgjengelige hotellrom i Kristiansand i november i år enn i november i fjor. I tillegg ble det solgt knappe 7 % færre hotellrom, og dermed “stupte” rombelegget med 22 %.

Romprisene holdt seg på samme lave nivå som i november i fjor, nominelt vel å merke. Og lavt var også rombelegget. I november stod annet hvert rom tomt.

De ferske tallene fra november står i stil med data for høsten totalt sett, selv om siste tremåneders periode samlet var noe bedre. Men drøyt 20 % nedgang i rombelegg er knalltøft å takle for hotellene, uansett årsak.

I HRR nr.8 blir det mer om både november- og hittil i år-data fra Benchmarking Alliance.

 

About hkp