TOSIFRET REVPAR-VEKST I 4 BYER

NETT EiffeltårnetFire europeiske byer kan vise til tosifret vekst i RevPAR (i euro) i 2012, ifølge PwC‘s (PricewaterhouseCoopers)European Hotel Forecast“: St Petersburg (+14,1%), Dublin (+13,9%), Praha (+13,1%) og Moskva (+12,9%). Berlin og Paris oppnådde nesten tosifret økning med h.h.v. 9,6% og 9%.

For 2013 spår PwC større utfordringer for europeisk hotellbransje, veksten  forventes å avta på grunn av den forlengede økonomiske nedturen. Men noen byer forventes å oppnå sterk økning i RevPAR, bl.a. Paris, St Petersburg og Edinburgh. Moderat økning forventes i bl.a. Frankfurt, Berlin, Moskva og Dublin. Paris ligger an til å få Europas høyeste beleggsprosent blant storbyene i 2013 (79,1%) og høyest RevPAR (euro 211).

Foto: Paris ligger at til Europas høyeste belegg blant storbyene i 2013.

About hkp