TRAVELMATCH – NY OG PROFESJONELL MØTEPLASS FOR REISELIVSNÆRINGEN

Dagen før publikumsmessen Reiseliv 2012, det vil si 1. mars 2012, arrangeres for første gang TravelMatch. Dette er i første rekke en profesjonell workshop basert på forhåndsbookede avtaler, der norske distributører og kjøpere av reiselivstjenester kan møte utenlandske aktører fra en rekke land. Arrangementet inngår som et element i en bransjedag i Oslo Spektrum.
TravelMatch er utviklet i et samarbeid mellom Virke Reiseliv, PATA, Discover America, ANTOR og Norges Varemesse, og det er tenkt å være et årlig arrangement.

Dette er et arrangement som er lagt opp med tanke på nettverksbygging og profesjonell
dialog mellom norske og internasjonale reiselivsaktører. Her vil utenlandske aktører presentere seg; alt fra turistkontorer til incoming agenter, hoteller, transportselskaper etc.. Deres informasjon legges ut på en webside der norske samarbeidspartnere, som reisebyråer, turoperatører, kongressarrangører, eventbyråer, travel managers etc., kan gå inn og  forhåndsbooke møter.

Før Reiseliv, men i Oslo sentrum

Fordi den tradisjonsrike messen Reiseliv nå fremstår som et rent publikumsarrangement,
oppsto behovet for en profesjonell møteplass for reiselivsnæringen. Med en messe som går fra fredag til søndag, var det naturlig å legge TravelMatch på torsdagen før messen, som jo også tidligere har vært fagdag på messen. Men, i motsetning til tidligere, blir denne delen av arrangementet avviklet i Oslo sentrum, for dermed å gjøre det lettere for mange å delta. Tidspunktet er også nytt, med en messe tilpasset både utstillernes og publikums ønsker.

TravelMatch er et selvstendig prosjekt, men det inngår samtidig i et helthetlig konsept for
en B2B bransjedag i regi av Norges Varemesse. Det innebærer at det samme sted og samme dag også vil foregå parellelle aktiviteter for andre deler av reiselivsnæringen. Det vil også være noen aktiviteter som er felles for alle, som for eksempel spennende foredrag og et gedigent nettverksforum i form av en sosial mingling på kveldstid.

About hkp