TROMSØ PÅ REVPAR-TOPPEN

Den gode veksten fra 2011 og januar iår fortsatte i flere norske storbyer i februar. Tromsø havnet på topp både for RevPAR akkumulert i år og for februar isolert. Dette i følge den siste statistikken fra Benchmarking Alliance.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Tromsø opplevde en fantastisk beleggsvekst og fin prisutvikling i januar, og februar måned overgikk faktisk startmåneden så vidt. En beleggsvekst fra 70,9 til 84,3 % er svær.

– ” Nordlysturismen” har ” eksplodert”, forklarer direktør Poul Henrik Remmer ved Radisson Blu-hotellet. Han tror den formidable økning kom litt brått på mange i bransjen, men synes byen har taklet det veldig bra.

Sett i lys av beleggsøkningen, er prisveksten moderat (fra 860 til 892), men til sammen blir inntektsveksten smått fantastisk. RevPAR gikk opp fra NOK 610 til 752. Dette betyr at Ishavsbyen havnet helt på topp både på RevPAR-listen i februar og akkumulert i år. Og gode tall kan Tromsø så visst behøve. Flere hotellprosjektet er på gang, blant annet 2 Choice-hoteller.

Gardermoen

Hotelldriverne ved Gardermoen kan glede seg over fin beleggsutvikling de siste månedene. Fra februar ifjor til februar iår gikk belegget opp fra 47,8 til 54 %, i følge tallene fra Benchmarking Alliance. Direktør ved Rica Hotel Gardermoen, André Pettersen, tror at dette henger sammen med trafikkvekst på Oslo Lufthavn samt at etterspørsel etter effektive møteplasser med god infrastruktur øker.

Oslo

I Oslo falt februarbelegget fra 65 til 62,5 %. Pris gikk ned fra NOK 994 til 938. RevPAR endte ned 9,3 %, viser statistikken fra Benchmarking Alliance.

– Effekten av Ski-VM ifjor er markant i Oslo. Arrangementet ble avviklet under vinterferien som vanligvis er en periode med lav etterspørsel (40-50% belegg) og lave priser. Dette gav voldsomme utslag som det er tilnærmet umulig å kompensere for, sier Christian Gamsgrø, Director of Revenue Management i Scandic Norge. Rundt 11.000 rom var med i statistikken fra Benchmarking Alliance, og det var opp 6,5 % fra året før.

Stavanger

De høye prisene sikret Stavanger-området en klar 2. plass på begge RevPAR-listene fra Benchmarking Alliance. Til tross for beleggsnedgang fra 66,1 % i februar ifjor til 58,3 % i februar iår, går prisene opp fra NOK 1.060 til 1.145. Beleggsfallet forklarer Rica-sjef i Stavanger-regionen, Magne Torgersen, slik:

– Vinterferien i vår region kom i februar iår, samme uken som Oslo, mot at den var i mars ifjor.

Torgersen forteller at beleggsnedgangen er størst i helgene når prisene i utgangspunktet er lavest. Derfor stiger gjennomsnittsprisen så kraftig.

Bergen

I Bergen gikk belegget i februar opp fra 60,4 til 61,6 %, mens prisene steg fra NOK 873 til 915. RevPAR økte med 6,9 %. Midtukebelegget økte med 7,2 %. Prisene økte både i helger og midtuke. Hittil i år har RevPAR gått opp med 9,6 %. Helgebelegget i Bergen gikk ned 5,5 %.

– Dette skyldes nok stor nedgang i antall revy- og teater-romdøgn, forklarer direktør Nina Askvik på Radisson Blu-hotellet på Bryggen. Der er fortsatt halve romkapasiteten ute og hele F&B-virksomheten nede grunnet en stor renovering, men 14. mai åpner ”Nye” Radisson Blu Royal Hotel.

Bergen har ikke hatt noen kapasitetsøkninger de siste årene, men nå er det mye nytt på trappene.

Trondheim

Det er det også i Trondheim.

– Ny kapasitet betyr dessverre ikke at det kommer ny trafikk til Trondheim. Vi håper at med en ny, stor sal vil trekke arrangementer til byen som ellers ikke ville ha kommet. Mye tyder dog på at det ikke kommer tilstrekkelig nytt, og dermed spiser man av hverandre, forklarer Marianne Sinnes. Hun er assisterende direktør ved Rica Nidelven Hotel og har bl.a. revenue management-ansvar for kjedens to hoteller i Trondheim .

Februarbelegget i Trondheim gikk opp fra 58,7 til 59,4 %. Pris steg fra 825 til 837. RevPAR endte opp med 2,7 %. Det er på søndager, mandager og tirsdager belegget økte. Prisene økte i midtuke, men gikk ned i helgene.

– Weekendmarkedet er særdeles prissensitivt, da det enten er individuelle som reiser i egen regi eller det er lag, foreninger og idrettsutøvere. Alle disse betaler på én eller annen måte av egen lomme og da blir det mye pris-shopping.  Når hotellene har lavt belegg, prøver de å kompensere med volum. Prisene settes ned. Dette blir etter hvert en ond sirkel for hotellene, kommenterer Marianne Sinnes.

Hun gleder seg over at Rica Nidelven Hotel som vanlig hadde betydelig høyere nivå både i belegg, pris og RevPAR enn snittet for resten av byen.

Kristiansand

Februarbelegget i Kristiansand gikk ørlite ned, fra 49,8 til 49,5 og prisene falt ørlite, fra 813 til 808. RevPAR gikk ned 1,2 %.

 

RevPAR gir en viktig indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift. RevPAR (Revenue per available room) fremkommer ved at man multipliserer snittprisene med belegget.

Eksempel: Et belegg på 60 % og pris på NOK 1.000 gir en RevPAR på NOK 600 (0,6 * 1.000)

Snittpris = losjiomsetning / solgte rom

Belegg = belagte rom / tilgjengelige rom (vanligvis i %, men når vi regner ut RevPAR er belegget mellom 0 og 1, for eksempel er 70 % = 0,7)

Merk at både snittpriser og RevPAR er uttrykt i nominelle verdier i denne artikkelen.

Benchmarking Alliance har samlet inn statistikk fra norske hoteller som til sammen representerer rundt 37.000 hotellværelser. I storbyene er ”dekningen” nesten total.

 HRR kommer med fyldig reportasje i papirutgaven som distribueres 21.mars.

Bilde: Tromsø. Photo: Frithjof Fure/Innovation Norway/visitnorway.co

 

About hkp