TRONDHEIM OG STAVANGER STERKEST RAMMET AV HOTELLSTREIKEN

Scandic Nidelven 966377_30_zHotellstreiken 2016 startet 24. april og ble avsluttet 20. mai. Wiederstrøm Hotel Consulting, som representerer Benchmarking Alliance i Norge, har utarbeidet en oversikt som gir en god indikasjon på hva hotellene i noen utvalgte byer tapte når det gjelder solgte rom.

Det er totalt 15 norske storbyer og destinasjoner som inngår i tallmaterialet, men Wiederstrøm har her valgt ut bare noen av de største.

Under ser vi hvor mange færre rom som ble solgt i streikeperioden 2016 (perioden 24. april – 20. mai) i forhold til tilsvarende periode i 2015 (26. april – 22. mai). Det er altså målt ukedag for ukedag, slik at f.eks. en tirsdag i år er målt mot «tilsvarende» tirsdag i fjor.  Vær obs på at endringene i antall solgte rom varierte en god del i løpet av streikeperioden internt i hver enkelt by. Tallene under er summert for hele perioden.

Det kan også være andre årsaker enn streiken til at et marked viser nedgang. På samme måte kan størrelsen på et fall i antall solgte romdøgn bli dempet av andre forhold som har gått i motsatt retning (f.eks. generell oppgang i markedet).

Streikeperioden 2016    Tilsvarende periode 2015    Endring

Oslo med Fornebu             187.120                         216.614                      – 13,6%

Bergen                                 73.053                           81.816                      – 10,7%

Stavanger***                        52.941                           63.717                      – 16,9%

Trondheim****                      48.138                           58.993                      – 18,4%

Kristiansand                         19.638                           21.502                       –  8,7%

Tromsø                                 26.011                           27.186                        – 4,3%

(*) Streikeperioden: 24.04.16 – 20.05.16

(**)Tilsvarende periode: 26.04.15 – 22.05.15

(***)Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren

(****)   Trondheim er inklusiv «flyplasshoteller» (Stjørdal kommune)

About hkp