TROR PÅ STORT OPPDEMMET REISEBEHOV TIL SOMMEREN

– Etter SARS-epidemien, som på mange måter kan sammenlignes med dagens situasjon, kom det til en rask bedring for hotellbransjen, det skjedde i løpet av tre måneder, én måned før WHO avblåste sine tiltak, sa Robin Rossmann, adm. dir. for international business i STR, på et webinar STR holdt denne uken.

Han er sikker på at det blir muligheter til å reise igjen når vi kommer frem til sommeren.

– ”Lead times” kommer til å bli mye kortere og mye vil avhenge av når flyrutene er tilbake. Vi vil sannsynligvis oppleve større nedgang i belegget denne gangen enn under finanskrisen i 2008.

En fersk undersøkelse fra STR viser nedgang i reiselysten internasjonalt. Ferie-/fritidsreisende ble spurt om sine planer for internasjonale reiser. 53% av de som ble spurt i perioden 1. til 5. mars svarte at planene var uforandret. I en undersøkelse foretatt 16. – 25. mars var dette tallet falt til 35%.

Likevel oppfordrer Rossman hotellene til å planlegge for betydelig etterspørsel i de kommende sommermånedene, siden folk vil ha et stort oppdemmet behov for å reise. Etterspørselen vil være der, i første rekke fra innenlandsmarkedet, sa Rossmann.

– Italienske hoteller hadde et gjennomsnittbelegg på 30% i begynnelsen av mars, nå ligger det effektivt på 0%. Frankrike og Spania følger like etter, sa Aoife Roche, leder for STR Account Management Europe. Siste uke havnet Tyskland og UK på rundt 30% belegg. Beleggstallene for uken 16. – 22. mars viser bl.a. en nedgang på 80% i London og Dublin, og minus 75% i Edinburgh.

Det er like ille i Benelux-landene, der belegget falt etter at EU Parlamentet avlyste alle møter.

– I de neste 14 dagene ville normalt belegg ha vært 50 – 60%, men nå ser vi beleggstall på 14% i Nederland og 6% i Brussel, sa Samantha Mardkhah, STRs Business Development Manager, Europe.

About hkp