TURISTFISKET – NISJE I VEKST

Naturbasert turisme har profilert Norge som turistland i alle år – men gjerne i en passiv form. Nå vil flere ha aktiv Norgesferie – midt i naturen. Det er mye av grunnen til at sjøfisket er blitt så populært, tror forskerne.
Forskere på Norut i Tromsø har på oppdrag fra Norges Forskningsråd, funnet ut at det er 434 fisketurismebedrifter i Norge, med 14.900 senger og 2369 utleiebåter. Årlig står fisketurismebedriftene for 595.000 gjestedøgn – med andre ord er de blitt en betydelig aktør i norsk reiseliv, skriver VG Nett.

– Det er behov for å forvalte norsk sjøfisketurisme, både for å redusere konfliktene med yrkesfiske og for å sikre en bærekraftig forvaltning av kystnære fiskeressurser, mener reiselivsforsker Trude Borch ved Nofima i Tromsø.
Borch påpeker bl.a. at ny teknologi har bidratt til å øke fangstkapasiteten blant fritidsfiskerne. Videreutvikling av norsk kystturisme bygge på et samarbeid mellom kystnæringene fiskeri, havbruk og reiseliv, mener reiselivsforsker Borch.
Turistfisket trekker også nye grupper av besøkende til Norge – folk som ikke er fornøyd med bare å betrakte naturen fra en liggestol på Hurtigrutens panoramadekk.
Nå er enda et forskningsprosjekt på gang i regi av Nofima og Norsk senter for bygdeforskning (NTNU) – kalt CoastTour – for å se på hvordan sjømatnæringen (herunder fiskeriene) kan samarbeide enda bedre med reiselivet. Blant de som er engasjert i CoastTour-prosjektet er Hurtigruten, Rica-hotellene og Eksportutvalget for fisk. CoastTour har som mål å «øke innovasjon og verdskaping i norsk kystturisme.

Foto: Johan Wildhagen/www.visitnorway.com

 

About hkp