TVERRPOLITISK ENIGHET OM NÆRINGENS VILKÅR

Tirsdag 30.mai behandles stortingsmeldingen om reiseliv i Stortinget, etter at Næringskomiteen leverte sin innstilling i forrige uke.

Innstillingen fra komiteen tyder på at det er tverrpolitisk enighet om å bedre reiselivsnæringens vilkår, mener NHO Reiseliv.

Da reiselivsmeldingen ble lansert i mars i år, foreslo regjeringspartiene Høyre og FrP, en verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen av norskeide hoteller og overnattingssteder. NHO Reiseliv er glad for at ikke bare Venstre og KrF støtter rabatten i innstillingen, men også Senterpartiet.

Flertallet av medlemmene i komiteen – med unntak av representantene fra Ap og SV –  mener regjeringens forslag om verdsettelsesrabatt «vil være et viktig bidrag til vekst og utvikling for reiselivsnæringen over hele landet.»

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv forventer at merknadene i meldingen, særlig løftene om skattelette og endring av dagens tilsynspraksis, blir fulgt opp konkret.

– Økonomisk lette vil ha stor betydning, ikke minst for alle frittstående, norskeide hoteller. Mange av disse forvalter norsk kulturarv som eiere av historiske eiendommer med store vedlikeholdsutgifter. Dette er et skritt i riktig retning og kan bidra til at flere får råd til nødvendige investeringer og unngår å måtte kutte stillinger, sier Krohn Devold.

– Vi forventer også at verdsettelsesrabatten blir reell og varig norsk politikk. Den sittende regjeringen har et solid flertall for dette. De fem partiene som støtter dette i meldingen, vil høyst sannsynlig utgjøre et flertall etter valget også. Da forventer vi at denne rabatten ikke reverseres ved et eventuelt regjeringsskifte, sier NHO Reiseliv-sjefen.

– Positive signaler om tilsyn

Regjeringen varslet også i reiselivsmeldingen at «den samlede effekten av tilsynspraksisen kan forbedres gjennom bedre planlegging, risikovurdering og gjennomføring». Regjeringen vil derfor kartlegge praksisen for å vurdere eventuelle tiltak.

Regjeringen får samtidig kritikk av samtlige opposisjonspartier på Stortinget som er representert i komiteen. De omtaler det som «for defensivt» å kartlegge tilsynspraksisen, og mener «det må være et klart mål at tilsyn skal koordineres langt bedre enn i dag». Det vil både kunne gi mer effektive tilsyn og redusere tiden de næringsdrivende må bruke på tilsyn samlet sett, mener komitemedlemmene fra opposisjonspartiene.

– Vi mener dette samlet sett er svært positivt. Det betyr at det er stor og tverrpolitisk enighet om at tilsynspraksis og koordinering av tilsyn skal endres sammenlignet med i dag. Vi kommer til å følge den videre oppfølgingen av tilsyn kontinuerlig med en klar forventning om forbedring, sier Krohn Devold.

About hkp