TYSKE POLITIKERE OPPFORDRER TIL FERIEBOIKOTT MOT DANMARK

Midt i ferietiden er det oppstått en spent stemning på den dansk-tyske grense. Danmark har innført grensekontroll på den interne EU-grensen mellom de to land og tyskerne protesterer. Europaminister Jörg Uwe Hahn i delstaten Hessen, har oppfordret til ferieboikott mot Danmark og anbefaler sine landsmenn å heller feriere i Østerrike eller Polen. Ifølge Jyllandsposten betegner Hahn innføringen av grensekontroll som “et forræderi mot den europeiske idé”. Søren Espersen, som er utenrikspolitisk talsmann for Dansk Folkeparti, kaller Hahn en “fanatisk ekstremist” og sier at han får kuldegysninger når noen begynner å gjøre EU til en religion. Peter Christensen, Danmarks skatteminister, sier at Danmark ikke bygger opp noen ny grense – vi utfører tollkontroll innenfor rammen av Schengenavtalen. København begrunner innføringen av grensekontroll med at de vil bekjempe grenseoverskridende kriminalitet, i første rekke smugling av narkotika, våpen og store pengebeløp. Normale reisende skal ikke bli hindret av kontrollen, sier danske myndigheter. På grenseovergangen Frøslev – Ellund, ved Flensburg, er det nå satt inn 30 ekstra tollere.

FDP-politikeren Alexander Alvaro sier til Der Spiegel at grensekontrollen setter samholdet i hele EU i fare. Danmark må bestemme seg om de vil være en del av Schengen-samarbeidet og EU på sikt, sier Alvaro.

Den tyske regeringen og Europa-Kommissionen har også kritisert Danmark for de nye grensekontrollene. 

Men viseadm. direktør i VisitDenmark, Lars Erik Jønsson, sier at intet tyder på at tyskerne, som følge av den endrede grensekontrollen, vil oppleve begrensninger i adgangen til Danmark. Tyske turister har booket mer i Danmark iår enn ifjor.

About hkp