TYSKLANDS TURISTSJEF I NORGE FORFREMMES

Leder for Tysklands turistkontor i Norge, Manuel Kliese, forlater i slutten av august stillingen i Norge. Han overtar stillingen som leder for destinasjonsmanagement for Nord-Øst-Europa ved hovedkontoret til Tysklands nasjonale turisorganisasjon (DZT) i Frankfurt am Main. Fra 1. september 2012 har Kliese dermed det overordnede ansvaret for markedsføringen av reiselandet Tyskland i Norden, De baltiske stater, Polen og Russland.

– DZT ser frem til å fortsette samarbeidet med Kliese ved hovedkontoret, sier styreleder i DZT, Petra Hedorfer. Hans faglige bakgrunn, erfaringer fra arbeidet i det norske markedet og i de nordiske landene, samt resultatene fra arbeidet han har gjort i Norge siden begynnelsen av 2010, trekkes spesielt frem.

Hans første erfaringer i Norge var i turoperatørvirksomheten på Svalbard tidlig på 2000-

tallet og etter en periode i destinasjonsmarkedsføringen for en vesttysk storby, kom Kliese tilbake til Norge i januar 2010, da som assisterende turistsjef for Tyskland. Fra januar 2011 overtok han stillingen som turistsjef, som han har hatt frem til nå.

Tyskland nasjonale turistkontor har nå lyst ut stillingen som ny turistsjef for Tyskland i Norge.

 

 

About hkp