UFORANDRET ETTERSPØRSEL OG ØKT TILBUD GA BELEGGSFALL I OSLO

NETT Olav Langli 1 - Comfort Hotel Grand Central OsloStatistikken fra Benchmarking Alliance for Oslo med Fornebu viser at antall solgte rom i februar iår økte ørlite fra februar ifjor. Betydelige kapasitetsøkninger «ødela» imidlertid.

HRR – Peter Wiederstrøm, Hotelia AS (Tekst)

Belegget gikk ned fra 64,4 % i februar 2012 til 60,4 i februar iår. Adm. dir. Olav Langli (bildet) på Comfort Hotel Grand Central forklarer:

– En må huske på kapasitetsøkningen på 7 %. For med 10.500 flere solgte romnetter i Oslo, fortsatte den gode trenden med at Oslo er et effektivt og godt møtested

– Totalinntrykket er at Oslo har «kjørt som normalt» i februar, med en god økning innen yrkestrafikken og et stabilt MICE-marked på midtuke. Privatmarkedet utenfor Skandinavia glimrer med sitt fravær i 2013. Det syd-europeiske fraværet utjevnes av skandinaviske gjester, og spesielt tilbakekomst av det danske skiferie-markedet på reise videre til og fra norske fjell. Uke 9 forholder seg fortsatt som en mindre god Oslo uke også i 2013.

Langli uttaler at februar-resultatene ble «substansielt påvirket av ventede og tydelige markedssignaler».

– Ikke bare hadde vi én dag mindre til statistikken. Vi hadde også dagvise endringer i februar, med 2012-oppstart på onsdag/torsdag, mot fredag/lørdag iår. Sammenligner man ukedager, avsluttet februar 2013 også på en generell svak Oslo-torsdag. I en kort måned påvirker små faktorer beleggsprosenten.

Spesielt belegget på lørdager og søndager sank. Hva er årsakene til det?

– Weekendmarkedet ble påvirket av mindre og færre konferanser iår versus i 2012, samt at vinterferien var spesiell iår med oppstart den 14. som er blant de dagene Oslo har hatt størst tilbakegang mot 2012.

Er det spesielle arrangementer som ble avhold i februar iår og ikke i februar ifjor? Og hva med større prosjekter og utbygginger?
– De internasjonale konferanser var fraværende, og vi har her som destinasjon en lang vei å gå, for eksempel sammenlignet med antall konferanser i partnerbyen til Oslo – Gøteborg.

Når det gjelder konserter og andre underholdningstilbud var 2013 på nivå med 2012.

Prisene (losjiinntekt per solgte rom, eks. MVA) går opp svært marginalt, fra NOK 944 til 946. Noen årsak til prisutviklingen, slik du ser det?

– Marginal utvikling i pris skyldes tøffere konkurranse, i all hovedsak innen MICE segmentet, særlig for utkant-Oslo som må kjempe for hver kunde. Det er med interesse jeg registrerer at begrepet helpensjon på ny er blitt en benyttet termologi. Helpensjon var i 2006-2008 på vikende front grunnet for lav pris på F&B-element, men ser nå på ny dagens lys i anbudskonkurranser innad i MICE-markedet. I alle helpensjonskampanjer er det i all hovedsak losjielementet som må ta den prosentvise nedjusteringen i henhold til kampanjens kalkyler.

Er det store prisforskjeller mellom sentrum og “utkanten” og internt i sentrum (sentral plassering i bykjernen)?
– Mange nye hoteller både i utkant og sentralt kjemper om sine etablerte kunder og ny tilvekst. Dette skaper kreative og positive markedsføringselementer og ny «bris» i en traust og etablert bransje. Paniske «short term-tilbud» for å berge prognostisert omsetning skaper kun prispress i destinasjonen, og det dannes kun et inntrykk hos etablerte kunder om at der er «shoppe-muligheter» – og det uten at det genererer et eneste nytt gjestedøgn.

I januar + februar iår er det 3 % nedgang i belegg og uforandret på pris sammenlignet med januar +februar ifjor. Og da er det jo voldsomt mange flere rom tilgjengelige. Ser det lovende ut fremover iår, synes du?

– Jeg tror statistisk sett vi i januar 2014 vil se på 2012 versus 2013 som meget like år med hensyn til belegg og pris. Denne analysen er basert på 7 % tilvekst i konsumert av markedet i sin helhet, med større månedssvingninger, blant annet bedre forsommer og høst i 2013 kontra 2012. Og de som vinner andeler er hoteller som til høsten iår tør satse mer på kvalitet enn kvantitet. Med kvalitet mener jeg egne og bedre salgskanaler samt raskere og enklere kommunikasjon med kunder.

Oslo 2013 virker lovende i form av at mange ruster opp produktene sine, satser på egne salgskanaler og tar kontroll på eget hus. Det er de beste forutsetningene for økonomisk sunn drift og bærekraftig utvikling.

Hva er dine fremtidstanker for hotellnæringen i Oslo-området?

– At utkant-Oslo både har og får en tøffere hverdag. Parameter som mer effektiv tidsbruk med hensyn til reisetid til og fra, er faktorer som påvirker utkantens beleggsfaktor. Dette, igjen, kan påvirke prisene negativt om noen hoteller starter omsetningsjakt. Men forhåpentligvis skjerper dette konkurransen og bedrer produktkvaliteten, slik at gjester søker etter å få benytte regionen.

– For meg er de generelle markedssignalene åpenbare og tydelige: Økning av hotellnetter på Fornebu flytter yrkestrafikk fra Oslo sentrum til Fornebu. Ytterligere forskyvning vil skje fra Vika til Oslo S på grunn av Barcode. Gardermoen vil stjele trafikk nordfra på grunn av tidsbesparelsen og fra Oslo sentrum på grunn av pris. Endringene av salgs- og bookingkanaler skaper tettere bånd mellom hotell og kunde. Endring i kanaler skaper et helt nytt kommunikasjonsmønster bransjen må agere og henge med på. Mer direkte og raskere kundedialog via for eksempel Chat og Twitter er faktum å forholde seg til. Svarer hoteller kunder så sent som fire timer etter første kontakt, er kunden booket inn hos naboen for lenge siden. «Value for money» betyr mer for privatmarkedet enn noen gang. Men «Value for money» er ikke utelukkende pris idag. «Value» er for mange gjester idag det lille ekstra; sunn bedriftskultur (service- og miljøprofil), rask og korrekt besvarelse, lojalitetsprogram og oppfølgning før, under og etter oppholdet.

Min fremtidsvisjon er utelukkende at alle kolleger etablerer en sunn og fornuftig prispolitikk og ikke stempler sin egen dødsdom gjennom panisk reduksjon av egne markedspriser. Det tar én dag å redusere og 5 år og løfte tilbake til samme nivå. Innen den tid er du konkurs i dagens tøffe marked, konkluderer administrerende direktør Olav Langli på Comfort Hotel Grand Central.

Foto: -Jeg tror statistisk sett vi i januar 2014 vil se på 2012 og 2013 som meget like år med hensyn til belegg og pris, sier adm. dir. Olav Langli på Comfort Hotel Grand Central i Oslo.

About hkp