ULLENSVANG MILJØFYRTÅRN

Som første hotell i Hardanger har Hotel Ullensvang fått Miljøfyrtårn-sertifisering.

Miljøfyrtårn er en offentlig godkjent sertifiseringsordning som forteller at virksomheten har bygget opp gode rutiner for å ivareta miljø og klima. Sertifiseringen innebærer bl.a. at virksomheten skal ha en miljøvennlig drift og en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Miljøfyrtårn handler ikke bare om å ivareta det fysiske miljøet. Det handler også om å ivareta arbeidsmiljøet. Totalt sett er sertifiseringen lønnsom for hotellet, både økonomisk og på andre måter, og etterhvert som fokuset på miljø øker rundt om i verden, er dette også positivt i markedsføringssammenheng.

Foto: Øystein Klakegg

 

About hkp