USAs UTENRIKSDEPARTEMENT ADVARER MOT KRIMINALITET I OSLO

Mange, ikke minst innen reisebransjen, er bekymret for den tiltagende kriminaliteten i Oslo. Det er ikke mange årene siden Oslo var en fredelig by i utkanten av Europa. Nå hører vi om et bredt register av kriminalitet; fra gjengoppgjør, overfallsvoldtekter, narkotikakriminalitet og ran, til plyndring av julegaver fra Frelsesarméen! Mye av dette var utenkelig for bare få år siden. Særlig serien med overfallsvoldtekter iår har skremt mange, og er så oppsiktsvekkende at det også utenfor landets grenser har ført til stor oppmerksomhet.

USAs utenriksdepartement skriver i sine nyeste reiseråd for amerikanere som skal besøke Norge bl.a.: ” Voldskriminalitet og våpenrelatert kriminalitet øker. Denne kriminaliteten skjer i områder som er kjent for narkotikaomsetning og gjengproblemer, som visse deler av Oslo Øst. Det er rapportert om økning i antall voldtekter i Norge, spesielt utsatt er deler av det østlige Oslo, som Grünerløkka. Vær oppmerksom på at lommetyverier og andre tyverier er vanlige der turister ferdes, i hotell-lobbyer, på tog og jernbanestasjoner. Oslo S er et spesielt populært område for lommetyver og bagasjetyver.”

Også NSB advarer nå sine passasjerer. Når togene kjører inn på Oslo S oppfordres reisende til ikke å motta hjelp fra fremmede og kun henvende seg til uniformert personell.

Enkelte politikere prøver å fremstille skjenketidene i serveringsnæringen som det største problemet, og at det er skjenkingen og utestedenes virksomhet som fører til vold og annen kriminalitet. Men utryggheten mange føler i Oslo skyldes helt andre, nemlig profesjonelle kriminelle. Politiet fortalte tidligere i høst om at de kun hadde to patruljer ute på jobb i helgene i Oslo. Her må det være noe fullstendig galt med prioriteringen. Den nye justisministeren har mye å ta fatt i!

 

HK

About hkp