UTENLANDSKE TURISTKONTORER ØNSKER IKKE TO REISEMESSER

ANTOR Norge, nettverket for utenlandske turistkontorer, har på sitt medlemsmøte diskutert situasjonen med to konkurrerende reiselivsmesser i Oslo-området i starten av 2012.

Reiseliv, som gjennom mange år har vært arrangert av Norges Varemesse, først på Sjølyst og så på Lillestrøm, har slitt med å få til et arrangement som tiltrekker seg et tilstrekkelig antall aktører, både når det gjelder utstillere, fagbesøkende og publikum. Ikke minst har det vært reist kraftig kritikk i forhold til kostnadsnivået for både utstillere og besøkende, og hva man får igjen for pengene. Messens videre fremtid er helt klart avhengig av fundamental nytenkning og utvikling av konseptet, mener ANTOR. 

Arne Sundt-Bjerck, koordinator for ANTOR i Norge, sier det slik: – Med den situasjonen vi har for reiselivsmesser for øyeblikket, er nok timingen for å lansere nye messer ikke ideell. Hadde vi fått et arrangement i Oslo sentrum, ville muligens situasjonen vært noe annerledes. Nå snakker vi om to messer som begge ligger utenfor Oslo, selv om avstandene ikke er store.

Mange av de utenlandske turistkontorene representerer land som for tiden sliter økonomisk, og deres budsjetter er svært begrensede. Ifølge Sundt-Bjerck vil derfor de færreste ha midler til å delta på to messer. – De fleste er henvist til å velge en. Selvsagt kan markedskreftene få spille fritt, og hver enkelt får vurdere hvilken messe de vil delta på. Men, det vi ser som et alvorlig moment i dette tilfellet, er at man risikerer at en del turistkontorer velger å ikke delta på noen av messene. Dette fordi de tror at oppslutningene fra besøkende blir for dårlig når det blir spredt på to messer. Uansett vil vi lett få en situasjon der utstillerne blir spredd på to ulike arrangementer, publikum bare finner et begrenset tilbud på messen de besøker, og ingen blir spesielt fornøyd. Dette er en situasjon vi ønsker å unngå.

En del utenlandske turistkontorer ønsker å se an utviklingen før de bestemmer seg. Imidlertid er alle enige om at fokuset fortrinnsvis bør konsentreres om ett arrangement, og at det må investeres betydelige ressurser i utvikling av konsepter, events og markedskommunikasjon. Mange har nok større tro på at Norges Varemesse besitter disse ressursene enn at K2Marketing gjør det, men det gjenstår fortsatt å se, og begge aktører har ennå mye å bevise, fremholder Arne Sundt-Bjerck på vegne av ANTOR og de utenlandske turistkontorene.

At tidspunktet for Reiseliv er flyttet til begynnelsen av mars, oppfattes  positivt av de utenlandske turistkontorene.

About hkp