UTSATT MVA OG FORSKUDDSSKATT – REDUSERT REISELIVSMOMS

Stortingsflertallet stiller seg nå bak bl.a. følgende nye tiltak, som berører reiselivsbedriftene: 

– Innbetalingen av merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper som forfaller i april utsettes. 

* Reiselivsmomsen reduseres fra 12 til 8 prosent, med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2020* (*Regjeringen har senere foreslått at kuttet skal gjelde fra 20.mars, men Finanskomiteen har bedt om ny vurdering) 27.mars foreslår regjeringen at den lave satsen i merverdiavgiften reduseres videre fra 8 til 7 prosent, fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020.

* Permitterte sikres nå full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.  

* Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger (barn hjemme) reduseres fra 14 til 3 dager.  

* Videre reduseres arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien fra 14 til 3 dager frem til 31. oktober. 

* For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet, skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen.  

–  Det viktigste er at bedriftene med dette får kuttet kostnader og at flere unngår konkurs til krisen er over. Sammen med økning av bankenes kredittrammer med NOK 100 milliarder, som regjeringen foreslo søndag, vil dette hjelpe mange over krisen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

– Alle reiselivets bransjer; restaurant og uteliv, bilutleie, opplevelser, camping og hoteller, er hardt rammet av coronasituasjonen. Nå er målet å overleve til krisen er over for alle reiselivets segmenter. Jeg vil gi ros til regjeringen og Stortinget for at de nå tar ordentlige grep. Dette er tiltak som kan bidra til at de mange tusen permitterte får en jobb å vende tilbake til når dette er over, sier Krohn Devold.

Bilde: –  Det viktigste er at bedriftene med dette får kuttet kostnader og at flere unngår konkurs til krisen er over, sier Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv.

Foto: Per Sollerman

About hkp